Utbildningar som stärker attraktionen

Vi har utbildningar som hjälper dig och ditt företag att arbeta smart med att attrahera och behålla kompetens.

Vi har utbildningarna som ökar er konkurrenskraft

Vi har utbildningar av högsta kvalité för ditt företag.

Alla våra utbildningar baseras på den senaste forskningen och efter vår erfarenhet inom våra expertområden. Våra utbildare har mångårig erfarenhet av att utbilda inom och arbeta med att stärka företags attraktionskraft.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar. Vi kan alltid företagsanpassa utbildningarna för ditt företag.

Kommunikation handlar för oss om att börja inifrån och arbeta sig utåt. Det är så du blir attraktiv som arbetsgivare och även behåller medarbetarna i framtiden.

Sandra Senbom

HR-specialist

Populära utbildningar

Dessa är våra mest eftertraktade utbildningar för att stärka arbetsgivarvarutmärket

Hur attraherar och behåller du medarbetare?

Denna utbildning bygger på vår modell i hur du bör arbeta med att skapa arbetsplatser där medarbetare känner passion för sitt arbete.

Idag vet vi att ett företags bästa marknadsförare är de egna medarbetare som talar gott om ditt företag, och därav är medarbetarna en central del av denna utbildning.

Vi berör hur man kan arbeta systematiskt med att behålla medarbetare och hur man bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke som attraherar nya.

Kompetensbaserad rekrytering

Utbildningen syftar till att lära dig hur du ska arbeta på ett strukturerat sätt genom hela rekryteringsprocessen.

Fokus ligger på de kompetenser som krävs för den aktuella rollen och på att rekrytera rätt medarbetare i förhållande till din verksamhets behov idag och/eller i framtiden.

Denna utbildning pågår under en halv dag. 

Hur säkrar vi morgondagens kompetens?

Vad behöver du för att säkra morgondagens kompetens? Vi går igenom vad som är din verksamhets styrka och hur ni blir starkare tillsammans.

Under utbildningstillfället kommer vi att lyfta vilka vägar som skapar goda förutsättningar för er att lyckas med er kompetensförsörjning. Vi lyfter hur pre- och onboardingprocesser tas fram samt hur det livslånga lärandet är närande och viktigt för din verksamhet.

Efter utbildningen vet du mer om:

 • Olika vägar att rekrytera.
 • Att ta fram pre- och onboardingprocesser.
 • Hur du tar till vara på verksamhetens kompetenser.
 • Er konkurrenskraft.
 • Att öka attraktiviteten för er verksamhet.

Se alla våra utbildningar

Vi har flera utbildningar med sin grund i Human Resources. Här finner du alla våra utbildningar inom arbetsmiljö och för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Bli den mest attraktiva arbetsgivare i er bransch

ByHart har ett egenutvecklat verktyg som låter dig och din organisation arbeta med arbetsmiljön.

Hartic är din digitala HR-partner som lyssnar på företagets alla medarbetare, gör analyser, ger dig insikter och inte minst ger dig åtgärderna för att enkelt jobba löpande med arbetsmiljön.

När du arbetar med Hartic bygger du systematiskt upp arbetsgivarvarumärket vilket leder till nöjdare medarbetare samt enklare att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Vi låter dig prova Hartic gratis för att se dess fulla potential. Du köper aldrig den berömda grisen i säcken hos oss.

Beställ utbildning

Gör din beställning

Vad trevligt att du vill boka en av våra utbildningar!

Fyll i dina uppgifter i formuläret och välj vilken utbildning du vill boka, så återkommer vi inom kort.

Betrodda av ledande företag och varumärken

Vill du prata med eller träffa oss först?

Ring en rådgivare

Är du intresserad eller i behov av våra lösningar? Ring oss så får du prata med någon av våra rådgivare.

Boka ett möte med oss

Om du är intresserad av våra tjänster och produkter bör vi sätta oss ned, fysiskt som digitalt.

Vi har många utbildningar inom arbetsmiljö

Vi tillhandahåller både fysiska och fysiskt lärarledda utbildningar inom arbetsmiljö.

Vanliga frågor

Se de vanligast förekommande frågorna rörande våra utbildningar

Våra utbildningar har sin grund i Human Resources. Vi har två kategorier därunder:

 • Arbetsmiljöutbildningar.
 • Utbildningar som stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

I dagsläget har vi drygt 20 olika utbildningar.

Vi arbetar med både fysiska och digitalt (Microsoft Teams) lärarledda utbildningar.

Utbildningarnas längd varierar beroende på specifik utbildning. En utbildning kan vara allt från en halvdag till tre dagar.

Se mer information under respektive utbildning.

Vi bestämmer datum, tid och plats för våra utbildningar i samråd med dig som kund. Vi anpassar oss för att ge dig och din organisation den bästa upplevelsen och för att det ska fungera praktiskt i er vardag.

För vissa utbildningar har vi även specifika datum. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra utbildningar riktar sig till privata företag, stora som små, men även till offentlig sektor och föreningar.

Målgruppen är ofta chefer, ledare och andra personer med personal- och/eller arbetsmiljöansvar. Däremot är det ofta en stor fördel att medarbetare också deltar på flera av våra utbildningar.

Nej, absolut inte. Även om vi ofta kan tycka att det blir en ännu vassare utbildning då vi genomför den för enbart ett företag (då vi skräddarsyr den för ändamålet) är det vanligt med sammansatta grupper med deltagare från olika företag. 

Vad som lämpar sig bäst beror också på vilken utbildning det gäller. Kontakta oss för att höra mer.

Ja, det kan du få! ByHart är godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70% i stöd av deltagaravgiften.

Stödet beräknas på totalbeloppet för utbildningen när chefer, skyddsombud och/eller arbetsmiljöombud genomför arbetsmiljöutbildningar via oss.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning. Alla villkor finns att se på AFA Försäkrings webbplats.

Ansökan kan ske fyra månader innan och senast fyra månader efter utbildningen börjar.

Du som arbetsgivare ansöker digitalt på AFA Försäkrings webbplats. Tänk på att bara göra en ansökan per utbildningstillfälle.

Du behöver:

 • Deltagarnas personnummer och e-post.
 • Vårt organisationsnummer.
 • Kursplan (vilken du får av oss).
 • Utbildningens datum och kostnad.

Beslut meddelas via e-post och ni får därefter besvara en enkät som arbetsgivare och utbildningsdeltagare.

Slutligen skickar du som arbetsgivare in underlag för utbetalning (faktureringsuppgifter och deltagarförteckning).

Ersättning utbetalas.

Nej, stödet via AFA Försäkring omfattar enbart utbildningar inom arbetsmiljö. Kom däremot ihåg att vi alltid tillämpar offert för grupper över åtta personer.

Se hur
våra kunder
gör skillnad