Stöd vid toppar

Införande av ett projekt eller någon form av förändring oavsett område kräver mycket tid, engagemang och kunskap hos både medarbetare och chefer.

Vi går igenom ditt företags behov och hur vi kan hjälpa dig.

Vi stöttar dig

Behov kan uppstå plötsligt och behöver skyndsamma lösningar. I den bästa av världar kan topparna planeras men även då behöver du en kompetent partner som kan arbeta med stora som små frågor inom hela HR-området.

I en implementeringsfas avlastar vi chefer och ledare från avgränsade HR-delar. Vi ser även till så att hanteringen av förändringsprocessen leds och kvalitetssäkras ur exempelvis ett arbetsrättsligt och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Exempel på toppar

 • Chefsstöd i hantering av enskilda personalärenden eller behov av insatser inom området rehabilitering.
 • Anpassningar av organisationen i tider av förändring till följd av konjunktur.
 • Strategi och hantering för genomförande av uppsägningar på grund av arbetsbrist.
 • Ett ökat behov av kompetensförsörjning i form av rekryteringar som behöver administrativ och operativ hantering.
Bygg HR från grunden

När ditt företag växer är det viktigt att bygga upp HR-funktionen.

HR-partner

Lösning där våra medarbetare är en del av ditt företag under en tid.

Riktade insatser

Vi hjälper dig med specifika delar när du vill göra en riktad satsning.

Exempel på hur vi kan hjälpa dig

Human Resources består av 10 områden. Här kan du läsa om alla delar →

Chefsstöd

Vi är din operativa HR-partner som medverkar inom hela personalområdet och stöttar dig exempelvis med:

 • HR-strategier.
 • Arbetsrättsliga ärenden.
 • Rekrytering.
 • Rehabilitering och arbetsanpassning.
 • Förhandling och facklig samverkan.

Vårt verksamhetsnära chefsstöd inom HR verkar och bidrar till att ledningsgrupper och enskilda chefer blir tryggare i sitt uppdrag som ledare eller arbetsledare med personalansvar. Tillsammans stärker vi ert arbetsgivarvarumärke.

Behöver du en HR-specialist, en Strateg eller en HR-chef? Vi erbjuder tillgång till en hel HR-avdelning och tillsammans utformar vi den bästa lösningen för dig.

Ledarskap

När vi dagligen hjälper företag att skapa passion på sina arbetsplatser genom att rikta ljuset mot människorna, kommer vi osökt alltid in på ledarskapet. Alla våra lösningar är av en mer eller mindre utbildande karaktär.

När du arbetar tillsammans med oss utvecklar vi dig och dina chefer. Vi stärker och avlastar dig inom hela HR-området och gör dig och hela din organisation tryggare.

Medarbetare som trivs och mår bra är lönsamma medarbetare. Låt oss gemensamt bygga en kultur där starka och inkluderande ledare utgår från er värdegrund.

Arbetsrätt

Vi stöttar chefer i information, kommunikation och förhandlingsprocesser och hjälper dig att säkerställa att lagar och avtal följs. På ByHart har vi god erfarenhet av att arbeta med förhandling, lag och avtal inom hela personalområdet, både på organisations- och individnivå.

Att tolka tolka arbetsrättsliga frågeställningar och ge stöd i arbetsrättsliga processer är en naturlig del av vår vardag.

Detta är några av delarna i arbetsrätten där vi hjälper dig:

 • Stöttning och dokumentation i förhandlingar.
 • Tolka kollektivavtal.
 • Arbetsrättslig rådgivning.
 • Lagstadgade rutiner och riktlinjer.
 • Lönekartläggning.

Vi kan även hjälpa dig att anpassa organisation på ett korrekt sätt när du behöver genomföra förändringar.

Se hur
våra kunder
gör skillnad