Vår syn på Human Resources

HR spelar en betydande roll inom ditt företag, allt från att skapa en attraktiv arbetsplats med högt välmående till en strävan efter att nå gemensamma mål.

Visionen som ledstjärna

Vi hjälper företag att skapa passion på sina arbetsplatser genom att rikta ljuset mot människorna. Medarbetare som trivs och mår bra är lönsamma medarbetare. Vårt WHY tillika vår vision är “Vi skapar passion genom att sätta människan i fokus”.

För oss innebär Human Resources att våra tjänster implementeras på ett verksamhetsnära och affärsdrivet sätt i hela organisationen, istället för att bli ett eget stuprör.

På ett företag där HR arbetar affärsnära och finns med som en naturlig del i beslutprocesserna bidrar insatserna till att företagets mål uppnås.

Var inte sen med att höra av dig till oss. Vi ser fram emot att få en inblick i ditt företag, lära känna just dig och hur vi skulle kunna hjälpa er att utvecklas.

Vad är HR?

Vår syn på Human Resources är att de människor som verkar inom området ansvarar både för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt för organisationens processer kring medarbetarnas lärande, utveckling, prestationer och välmående.

En HR-avdelning ansvarar även för att hantera specifika situationer som uppstår i de mellanmänskliga relationerna i organisationen, exempelvis att på kort sikt hantera akuta arbetsmiljöproblem och att på längre sikt arbeta för en bra företagskultur.

Strategiskt som operativt

Vi arbetar på både operativ och strategisk nivå eller i en kombination. Vilken typ av HR-stöd som behövs och i vilken omfattning kan variera över tid, och vi anpassar självklart våra tjänster efter ditt företags behov.

När ska du anlita oss?

ByHart tar ansvar för hela eller delar av HR-funktionen på ditt företag. Vi bygger upp HR hos företag där egna resurser saknas, behöver utvecklas eller tillfälligt kompletteras.

Vi stöttar ledningsgrupper och enskilda chefer med personal- och verksamhetsansvar.

När ni står inför en förändringsresa, oavsett om ni ska utveckla, ställa om eller avveckla inom organisationen, tar vi in HR-perspektivet inför genomförande och implementering av förändringsprocessen.

Varje organisations behov är unikt och vi hittar tillsammans en skräddarsydd lösning.

Vad levererar vi?

Vi genererar ett affärsvärde genom att leverera ett professionellt HR-stöd på plats och/eller på distans. Oavsett hur lösningen ser ut är vi ditt företags HR-avdelning.

När du anlitar ByHart garanterar vi att du får tillgång till en professionell HR-funktion med kvalificerad kunskap och erfarenhet. Vi anpassar och tillför de resurser och den kompetens som krävs baserat på vårt uppdrags utformning, exempelvis stöttar dina nuvarande HR-medarbetare, arbetar nära dina chefer med personalansvar, är en del av er ledningsgruppen och så vidare.

Vi arbetar självständigt och tar ut riktningen tillsammans med dig. Våra HR-specialister har ett helt team bakom ryggen vilket innebär att vi kan erbjuda en bredd i vårt erbjudande. Du får helt enkelt något mer.

I vårt erbjudande har vi en skalbarhet där vi kan möta din nuvarande organisations behov men även stötta dig i en förändringsresa.

Bygg HR från grunden

När ditt företag växer är det viktigt att bygga upp HR-funktionen.

HR-partner

Lösning där våra medarbetare är en del av ditt företag under en tid.

Stöd vid toppar

När behov uppstår plötsligt och du behöver en snabb lösning.

Hur arbetar vi med HR?

Vi arbetar på uppdrag av arbetsgivare med att tillföra ett affärsmässigt HR-perspektiv inom deras verksamhetsutveckling. Uppdragen kan exempelvis innebära att operativt och/eller strategiskt driva, utveckla och implementera HR-processer.

Våra medarbetare har både utbildning och erfarenhet av kvalificerat arbete inom samtliga HR-områden, från både små till stora företag, i privat regi likväl som inom offentlig sektor. Du som kund kan känna en stor trygghet i att våra medarbetare snabbt kan kliva in i sitt nya uppdrag och direkt skapa effekt.

Vårt arbete är kopplat mot din verksamhets mål och utmaningar samt främjar ert arbete att vara en attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ingen strategi i världen är värd något utan det operativa arbetet med att implementera och förankra den hos medarbetarna och därmed bidra till passion på arbetsplatsen.

Vill du prata lösningar?

Vi älskar pratstunder och är alltid redo att prata om hur vi ska finna lösningar på ditt företags utmaningar.