Listen.
Learn.
Act.

Hartic är din digitala HR-partner som lyssnar på alla medarbetare, skapar insikter och ger dig åtgärderna för att enkelt arbeta löpande med arbetsmiljön.

Arbeta systematiskt med arbetsmiljön

ByHart har ett egenutvecklat verktyg som låter dig och din organisation arbeta med arbetsmiljön.

Hartic är din digitala HR-partner som lyssnar på företagets alla medarbetare, gör analyser, ger dig insikter och inte minst ger dig åtgärderna för att enkelt jobba löpande med arbetsmiljön.

Arbetsmiljö är ett otroligt stort område och utan ett systematiskt arbetssätt är det praktiskt taget omöjligt att arbeta effektivt med utvecklingen. 

Vi låter dig prova Hartic gratis för att se dess fulla potential. Du köper aldrig den berömda grisen i säcken hos oss.

Bli den mest attraktiva arbetsgivaren i er bransch

Börja inifrån och arbeta dig utåt. För att bygga ett attraktivt varumärke är det ett måste att jobba med människorna du redan har ombord.

När du arbetar med Hartic bygger du systematiskt upp arbetsgivarvarumärket vilket leder till nöjdare medarbetare samt enklare att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Arbetsgivarvarumärket är grunden till att behålla och attrahera nyckelpersoner till ditt företag.

Se hur
våra kunder
gör skillnad