Riktade insatser

Tillsammans med oss får du ett tillskott av en resurs som utför HR-arbetet med allra högsta kvalité under den period ni behöver göra en riktad insats.

Vi går igenom ditt företags behov och hur vi kan hjälpa dig.

Strategisk riktning

För att nå verksamhetens mål och klara dess utmaningar, samt vara en attraktiv arbetsgivare på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad, krävs det att du arbetar strategiskt med HR-frågorna.

Lika viktigt är det att HR-strategin är kopplad till verksamhetens mål och utmaningar.

Se gärna alla våra huvudområden där du kan läsa mer om respektive del för att skapa dig en bättre bild om vad vi kan utföra i våra riktade insatser.

Sammanfattningsvis innebär ett partnerskap med ByHart att du får en hel HR-avdelning med dess fulla kompetens.

Exempel på riktade insatser

 • Beslut om att göra en riktad satsning inom personalområdet, baserat på exempelvis genomförd medarbetarundersökning vilket innebär att den egna HR-resursens tid eller specialistområde behöver förstärkas under en period.
 • Framtagande av innehåll samt implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten.
 • Och mycket annat.
Bygg HR från grunden

När ditt företag växer är det viktigt att bygga upp HR-funktionen.

HR-partner

Lösning där våra medarbetare är en del av ditt företag under en tid.

Stöd vid toppar

När behov uppstår plötsligt och du behöver en snabb lösning.

Exempel på hur vi kan hjälpa dig

Human Resources består av 10 områden. Här kan du läsa om alla delar →

Chefsstöd

Vi är din operativa HR-partner som medverkar inom hela personalområdet och stöttar dig exempelvis med:

 • HR-strategier.
 • Arbetsrättsliga ärenden.
 • Rekrytering.
 • Rehabilitering och arbetsanpassning.
 • Förhandling och facklig samverkan.

Vårt verksamhetsnära chefsstöd inom HR verkar och bidrar till att ledningsgrupper och enskilda chefer blir tryggare i sitt uppdrag som ledare eller arbetsledare med personalansvar. Tillsammans stärker vi ert arbetsgivarvarumärke.

Behöver du en HR-specialist, en Strateg eller en HR-chef? Vi erbjuder tillgång till en hel HR-avdelning och tillsammans utformar vi den bästa lösningen för dig.

Ledarskap

När vi dagligen hjälper företag att skapa passion på sina arbetsplatser genom att rikta ljuset mot människorna, kommer vi osökt alltid in på ledarskapet. Alla våra lösningar är av en mer eller mindre utbildande karaktär.

När du arbetar tillsammans med oss utvecklar vi dig och dina chefer. Vi stärker och avlastar dig inom hela HR-området och gör dig och hela din organisation tryggare.

Medarbetare som trivs och mår bra är lönsamma medarbetare. Låt oss gemensamt bygga en kultur där starka och inkluderande ledare utgår från er värdegrund.

Arbetsrätt

Vi stöttar chefer i information, kommunikation och förhandlingsprocesser och hjälper dig att säkerställa att lagar och avtal följs. På ByHart har vi god erfarenhet av att arbeta med förhandling, lag och avtal inom hela personalområdet, både på organisations- och individnivå.

Att tolka tolka arbetsrättsliga frågeställningar och ge stöd i arbetsrättsliga processer är en naturlig del av vår vardag.

Detta är några av delarna i arbetsrätten där vi hjälper dig:

 • Stöttning och dokumentation i förhandlingar.
 • Tolka kollektivavtal.
 • Arbetsrättslig rådgivning.
 • Lagstadgade rutiner och riktlinjer.
 • Lönekartläggning.

Vi kan även hjälpa dig att anpassa organisation på ett korrekt sätt när du behöver genomföra förändringar.

Se hur
våra kunder
gör skillnad