Alla våra utbildningar

Vi har många utbildningar som gör det enkelt för dig att arbeta med arbetsmiljön samt utbildningar som stärker ert arbetsgivarvarumärke.

Alla utbildningar

Priset gäller per deltagare såvida inte något annat anges och är exklusive moms. För grupper över åtta personer tillämpas offert.

BAM är en komplett arbetsmiljöutbildning skapad av våra experter. Vår lärarledda utbildning finns fysiskt på plats, men även digitalt lärarledd och pågår under tre dagar där teori varvas med praktiska moment och övningar. Vår BAM-utbildning finns även på engelska.

8 995 SEK

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

Behöver du mer kunskap om hur konflikter, mobbing, stress och arbetsklimat spelar roll för organisationens samtliga medarbetare och hur det kan påverka hela vår livssituation?

5 995 SEK

Hot och Våld

Hur förebyggs risker och vad säger lagen? Hur stöttas medarbetare i sitt arbete för att känna sig trygg på arbetsplatsen? För att förebygga och minska risken för att hot och våld skall uppkomma eller hantera efterförloppet av en situation behövs tydliga rutiner och gemensamma förhållningssätt.

4 495 SEK

Aktiva Åtgärder

Mer information kommer.

4 495 SEK

Why Discovery for Groups

Under en heldag varvar vi teori och praktik där vi tillsammans arbetar med ert existensberättigande som företag. Vi jobbar med ert Why och skapar/utvecklar ett fundament ni har med er i alla sammanhang i framtiden.

5 995 SEK

MBL - Förstå och samverka kring medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen reglerar den grund­läggande rättigheter och skyldigheter för fack och arbetsgivare att förhandla med varandra om sådant som rör medlemmarna och organisationen.

5 995 SEK

Bättre Arbetsmiljö (BAM), Repetition och vidareutbildning

Detta är vår repetitionsutbildning för dig som tidigare genomfört vår BAM-utbildning (se ovan). Den sker fysiskt eller digitalt under en till två dagar beroende på omfattning.

Från 4 995 SEK

Hur du som arbetsgivare behåller och attraherar medarbetare

Denna utbildning bygger på vår modell i hur du bör arbeta med att skapa arbetsplatser där medarbetare känner passion för sitt arbete. Utbildningen pågår under en halv dag och finns både fysisk och digital.

3 495 SEK

Kompetensbaserad rekrytering

Utbildningen syftar till att lära dig hur du ska arbeta på ett strukturerat sätt genom hela rekryteringsprocessen. Utbildningen pågår under en halv dag och finns både fysisk och digital.

3 495 SEK

Hur säkrar vi morgondagens kompetens?

Vad behöver du för att säkra morgondagens kompetens? Vi går igenom vad som är din verksamhets styrka och hur blir ni starkare tillsammans. Utbildningen pågår under en dag och kan ske både fysiskt och digitalt.

4 495 SEK

Re-, Cross- och Offboarding

Mer information kommer.

3 995 SEK

Hur arbetar du praktiskt med SAM?

Mer information kommer.

4 495 SEK

Hur planerar och leder du arbetsmiljöarbetet som chef?

Mer information kommer.

4 495 SEK

Riskbedömning för en hälsosammare arbetsplats

Mer information kommer.

4 495 SEK

Rehabilitering

Mer information kommer.

4 495 SEK

Värdegrundsbaserat styrelsearbete

Låt företagets värdegrund vara kompassen i styrelsearbetet. Denna utbildning sker fysiskt under en dag och fokuserar mer på de mjuka delarna som är fundamenten i en väl fungerande och framgångsrik styrelse.

5 995 SEK

Hur påverkar skiftgång hälsan och hur ska du som arbetsgivare tänka?

Mer information kommer.

4 495 SEK

Vilka är friskfaktorerna i arbetslivet?

Utbildningen sker under en halvdag där du får lära dig vad en riskfaktor är, hur du identifierar den på individ-, grupp- och verksamhetsnivå samt hur du stärker det som fungerar och bekämpar riskerna.

4 495 SEK

Ett aktivt ledarskap främjar hälsan

Mer information kommer.

4 495 SEK

Hur hanterar du kriser?

Mer information kommer.

4 495 SEK

Är det öppna kontorslandskapet framtiden?

Mer information kommer.

4 495 SEK

Hur skapar du en säkerhetskultur?

Mer information kommer.

4 495 SEK

Fysiska och psykiska belastningsfaktorer

Mer information kommer.

4 495 SEK

Riskbruk i arbetslivet

Mer information kommer.

4 495 SEK

Godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring

ByHart är godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70% i stöd av deltagaravgiften.

Stödet beräknas på totalbeloppet för utbildningen när chefer, skyddsombud och/eller arbetsmiljöombudgenomför arbetsmiljöutbildningen.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning.

Beställ utbildning

Vi har flera utbildningar med sin grund i Human Resources. Klicka dig vidare och gör din beställning.

Beställ utbildning

Gör din beställning

Vad trevligt att du vill boka en av våra utbildningar!

Fyll i dina uppgifter i formuläret och välj vilken utbildning du vill boka, så återkommer vi inom kort.

Betrodda av ledande företag och varumärken

Vill du prata med eller träffa oss först?

Ring en rådgivare

Är du intresserad eller i behov av våra lösningar? Ring oss så får du prata med någon av våra rådgivare.

Boka ett möte med oss

Om du är intresserad av våra tjänster och produkter bör vi sätta oss ned, fysiskt som digitalt.

Vanliga frågor

Se de vanligast förekommande frågorna rörande våra utbildningar

Våra utbildningar har sin grund i Human Resources. Vi har två kategorier därunder:

  • Arbetsmiljöutbildningar.
  • Utbildningar som stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

I dagsläget har vi drygt 20 olika utbildningar.

Vi arbetar med både fysiska och digitalt (Microsoft Teams) lärarledda utbildningar.

Utbildningarnas längd varierar beroende på specifik utbildning. En utbildning kan vara allt från en halvdag till tre dagar.

Se mer information under respektive utbildning.

Vi bestämmer datum, tid och plats för våra utbildningar i samråd med dig som kund. Vi anpassar oss för att ge dig och din organisation den bästa upplevelsen och för att det ska fungera praktiskt i er vardag.

För vissa utbildningar har vi även specifika datum. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra utbildningar riktar sig till privata företag, stora som små, men även till offentlig sektor och föreningar.

Målgruppen är ofta chefer, ledare och andra personer med personal- och/eller arbetsmiljöansvar. Däremot är det ofta en stor fördel att medarbetare också deltar på flera av våra utbildningar.

Nej, absolut inte. Även om vi ofta kan tycka att det blir en ännu vassare utbildning då vi genomför den för enbart ett företag (då vi skräddarsyr den för ändamålet) är det vanligt med sammansatta grupper med deltagare från olika företag. 

Vad som lämpar sig bäst beror också på vilken utbildning det gäller. Kontakta oss för att höra mer.

Ja, det kan du få! ByHart är godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70% i stöd av deltagaravgiften.

Stödet beräknas på totalbeloppet för utbildningen när chefer, skyddsombud och/eller arbetsmiljöombud genomför arbetsmiljöutbildningar via oss.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning. Alla villkor finns att se på AFA Försäkrings webbplats.

Ansökan kan ske fyra månader innan och senast fyra månader efter utbildningen börjar.

Du som arbetsgivare ansöker digitalt på AFA Försäkrings webbplats. Tänk på att bara göra en ansökan per utbildningstillfälle.

Du behöver:

  • Deltagarnas personnummer och e-post.
  • Vårt organisationsnummer.
  • Kursplan (vilken du får av oss).
  • Utbildningens datum och kostnad.

Beslut meddelas via e-post och ni får därefter besvara en enkät som arbetsgivare och utbildningsdeltagare.

Slutligen skickar du som arbetsgivare in underlag för utbetalning (faktureringsuppgifter och deltagarförteckning).

Ersättning utbetalas.

Nej, stödet via AFA Försäkring omfattar enbart utbildningar inom arbetsmiljö. Kom däremot ihåg att vi alltid tillämpar offert för grupper över åtta personer.

Se hur
våra kunder
gör skillnad