Vi är ditt företags HR-partner

Kanske har ditt företag vuxit väldigt snabbt eller så planerar du för en förändring av verksamheten som innebär fler, färre eller förändrade kompetenser bland medarbetarna?

Vi går igenom ditt företags behov och hur vi kan hjälpa dig.

Flexibelt

I samband med en utvecklingsresa uppstår även ett större behov av HR-kompetens. Omfattningen och behovet av HR-stöd kan i ett sådant läge vara svårt att bedöma. Därför är det extra viktigt för oss att kunna erbjuda en flexibilitet i upplägget, så att du har möjlighet att växla upp och ner i tid och omfattning beroende på förändringstakt.

Fördelen med vårt HR-partnerskap är att du får en specialist från ByHart som snabbt sätter sig in i din verksamhet och ert arbetssätt för att kunna ta sig an både stora och små frågor.

Outsourcing av HR

Ibland gör vi jämförelsen med när du exempelvis anlitar en revisionsbyrå. På samma sätt som du outsourcar företagets ekonomi, kan du förlägga all HR till ByHart.

Vi skräddarsyr alltid upplägget efter dina behov.

En interimslösning är ett snabbt och smidigt alternativ om befintlig personal exempelvis är på föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukskriven, oavsett om det rör hel- eller deltid.

Vårt mest populära alternativ är att du har en av våra HR-specialister på plats inom din verksamhet under ett antal timmar och dagar per vecka, allt efter de behov som föreligger.

Bygg HR från grunden

När ditt företag växer är det viktigt att bygga upp HR-funktionen.

Stöd vid toppar

När behov uppstår plötsligt och du behöver en snabb lösning.

Riktade insatser

Vi hjälper dig med specifika delar när du vill göra en riktad satsning.

Exempel på hur vi kan hjälpa dig

Human Resources består av 10 områden. Här kan du läsa om alla delar →

Chefsstöd

Vi är din operativa HR-partner som medverkar inom hela personalområdet och stöttar dig exempelvis med:

  • HR-strategier.
  • Arbetsrättsliga ärenden.
  • Rekrytering.
  • Rehabilitering och arbetsanpassning.
  • Förhandling och facklig samverkan.

Vårt verksamhetsnära chefsstöd inom HR verkar och bidrar till att ledningsgrupper och enskilda chefer blir tryggare i sitt uppdrag som ledare eller arbetsledare med personalansvar. Tillsammans stärker vi ert arbetsgivarvarumärke.

Behöver du en HR-specialist, en Strateg eller en HR-chef? Vi erbjuder tillgång till en hel HR-avdelning och tillsammans utformar vi den bästa lösningen för dig.

Ledarskap

När vi dagligen hjälper företag att skapa passion på sina arbetsplatser genom att rikta ljuset mot människorna, kommer vi osökt alltid in på ledarskapet. Alla våra lösningar är av en mer eller mindre utbildande karaktär.

När du arbetar tillsammans med oss utvecklar vi dig och dina chefer. Vi stärker och avlastar dig inom hela HR-området och gör dig och hela din organisation tryggare.

Medarbetare som trivs och mår bra är lönsamma medarbetare. Låt oss gemensamt bygga en kultur där starka och inkluderande ledare utgår från er värdegrund.

Arbetsrätt

Vi stöttar chefer i information, kommunikation och förhandlingsprocesser och hjälper dig att säkerställa att lagar och avtal följs. På ByHart har vi god erfarenhet av att arbeta med förhandling, lag och avtal inom hela personalområdet, både på organisations- och individnivå.

Att tolka tolka arbetsrättsliga frågeställningar och ge stöd i arbetsrättsliga processer är en naturlig del av vår vardag.

Detta är några av delarna i arbetsrätten där vi hjälper dig:

  • Stöttning och dokumentation i förhandlingar.
  • Tolka kollektivavtal.
  • Arbetsrättslig rådgivning.
  • Lagstadgade rutiner och riktlinjer.
  • Lönekartläggning.

Vi kan även hjälpa dig att anpassa organisation på ett korrekt sätt när du behöver genomföra förändringar.

Se hur
våra kunder
gör skillnad