Rekrytering och Search

Rekryteringen av nya medarbetare är kanske den enskilt viktigaste processen ditt företag går igenom, då hållbara resultat är följden av att människorna känner passion och vill prestera.

Vi finner dina medarbetare

För oss betyder kompetensförsörjning hållbara resultat. Vi utgår från ditt företags värdegrund i vårt rekryteringsarbete vilket ökar sannolikheten att din nästa medarbetare trivs och presterar.

Vi arbetar med all form av rekrytering. Med oss får du hjälp med allt från att hitta ditt företags nästa VD till medarbetare i alla tänkbara roller.

Vi har en lång erfarenhet av rekrytering från alla branscher och till olika positioner. Våra tjänster är framtagna för att passa både det lilla och stora företaget samt möjliga att skräddarsy ytterligare beroende på hur mycket man själv vill vara involverad.

När både våra uppdragsgivare och kandidater är nöjda, då har vi lyckats.

Vår drivkraft är att bygga världens bästa arbetsplats, där människor trivs, mår bra och känner passion. Det är så vi säkerställer att vi har den bästa leveransen till våra kunder.

Lovisa Rosén & John Mannberg

Grundare av ByHart

Hur jobbar vi med rekrytering?

Följande är de grova dragen i vårt arbetssätt. Läs om detaljerna i våra rekryteringsprocesser →

Prioriteringar

Vi sammanställer en kravprofil och analyserar de utmaningar som är unika för organisationen och rollen.

Tillsammans med dig bestämmer vi de färdigheter, kunskaper och förmågor som krävs, och vi kommer även med insikter och nya perspektiv på hur man kan tänka runt behoven för rollen. Världen förändras snabbt idag och därmed också många yrkesroller.

Vi gillar att utmana antaganden och presentera alternativa idéer för hur man tänker sig en framtida roll inom ditt företag.

Låt oss berätta mer om hur vi aldrig slarvar i de grundläggande delarna, allt för att nå ett hållbart resultat tillsammans med dig som kund.

Strategisk planering

Vi sätter oss in i ditt företag och den bransch ni verkar inom vilket möjliggör för oss att hitta kandidater med relevanta kompetenser och kvalifikationer. Er värdegrund och vision är vår utgångspunkt och den viktigaste nyckeln i rekryteringsarbetet.

Tillsammans med dig ser vi över framtidsutsikterna för rollen inom företaget. Det hjälper oss att hitta de personer som är bäst kvalificerade för tjänsten.

Vår metod för att finna lämpliga kandidater består bland annat av vårt nätverk och våra kontakter från tredje part. Vi är även proffs på extern kommunikation och vet hur en effektiv marknadsföring når ut genom bruset.

Locka och utvärdera

Vi närmar oss potentiella kandidater och testar deras intresse för rollen. För specifika roller är det inte säkert att kompetensen finns lokalt utan att den behöver hittas på andra platser i Sverige, eller varför inte utomlands, och då arbetar vi intensivt med att kartlägga kandidaternas ambitioner och hur benägna de är på att flytta.

För oss är det viktigt att ge er som kund en hållbar lösning vilket innebär att den kandidat som i processens slutskede erbjuds jobbet är en lösning över tid.

Slutkandidater

När hela bedömningsprocessen är genomförd presenterar vi de slutkandidater vi tror är bäst lämpade för tjänsten. Vi anpassar oss även efter dig som kund för presentationen (fysiskt eller digitalt).

De kandidater som presenteras är de mest kvalificerade baserat på en djupgående analys och utvärdering av deras kvalifikationer gentemot kravprofilen. Ibland föreslår vi att vi ska använda logiska tester och personlighetstester.

Tillsammans med dig genomför vi slutintervjuer och bestämmer därefter vilka ytterligare steg som behöver tas i processen innan du går vidare med att erbjuda någon av kandidaterna en anställning.

Slutföra processen

När du valt din föredragna kandidat genomför vi en referenstagning. Hur gärna vi än bara vill se framåt är det ett måste att genomföra en bakgrundskontroll för att undanröja de felaktigheter som kan finnas. Vi utför alltid en specifik referenstagning som antingen bekräftar eller dementerar det vi hittills tror oss veta.

Vi erbjuder alltid de slutkandidater som inte fick jobbet en kostnadsfri karriärcoachning. Det ger inte bara individerna större förutsättningar på arbetsmarknaden utan visar även hur du som företag bryr dig om samtliga som innefattats i processen.

Vi kan erbjuda ytterligare hjälp vid skedet för anställning, exempelvis förhandling om ersättning och andra villkor.

Vi tar dina blivande medarbetare till Sverige

ByHart hjälper ditt företag med att hantera och handlägga allt som rör arbetstillstånd. 

Detaljer i rekryteringsprocessen

En lyckad rekrytering innehåller många delar

Vi analyserar de utmaningar som är unika för din organisation och den tilltänkta rollen samt bestämmer de färdigheter och förmågor som krävs. Eventuellt utmanar vi dig och presenterar alternativa idéer för hur du kan tänka dig rollen och tar därefter tillsammans fram en kravprofil.

En tydlig och intresseväckande annons är väldigt viktigt för att du ska kunna attrahera kandidater. Vi gör inga hastverk utan lägger både möda och tid när vi tar fram ett material som väcker uppmärksamhet och fångar kommande stjärnskott till ditt företag.

Många gånger är det en stor fördel att rekryteringsprocessen är transparent inom ditt företag. Vi tar fram och anpassar den externa annonsen för att användas internt, något som ger dina medarbetare full insyn och även tydliggör karriärvägar inom bolaget.

Huruvida en intern annons ska tillämpas beror bland annat på om rekryteringsprocessen är officiell eller inte.

Jakten på ditt företags nya förmåga initieras via en smart och effektiv annonsering. Vi publicerar annonsen på vår webbplats under Lediga jobb och lyfter även fram den på diverse olika kostnadsfria plattformar vi anser tillför något till processen, vilket exempelvis kan vara Arbetsförmedlingens webbplats.

Vi har även tillgång till alla möjliga digitala och analoga kanaler, där vi gemensamt kommer överens om att publicera annonsen. Det kan handla om allt från en stor internationell digital plattform till den lokala papperstidningen.

Vi är fartfyllda marknadsförare och vet hur det virala arbetet går till för att nå resultat. Annonsen publiceras på våra sociala medier (LinkedIn, Facebook och Instagram) där vi har många jobbsökare som följare.

Vi ser till att annonsen tar sig ur det mediala bruset och når de målgrupper vi eftersöker. Målgruppsannonsering innebär att annonsen marknadsförs på Facebook och Instagram.

Det är faktiskt väldigt många som hittar sitt nästa jobb på det här sättet.

Genom ett sponsrat inlägg når annonsen många intressanta kandidater. Detta betyder att annonsen marknadsförs på LinkedIn vilket kommer leda till en högre och nischad kompetens i kandidatbasen.

Våra rekryterare är proffs på att finna kandidater som motsvarar kravprofilen och vill vara en del av ditt företags framgångssaga. Vi har ett stort nätverk av kompetenta kandidater som står redo att bli en del av ditt företag.

Våra värderingar skvallrar om att vi innerligt bryr oss om de som söker jobb hos dig. Vi sköter dialogen med kandidaterna och du kan vara helt säker på att de får en upplevelse de förmodligen inte blivit bortskämda med genom åren.

Du kan tryggt luta dig tillbaka när vi genomför en bedömning av kandidaterna. Vi använder modern teknik och beprövade metoder för att korrekt matcha kravprofilen gentemot ansökningarna, samt handhar hela intervjuprocessen från det första till det sista mötet.

Ibland rekommenderar vi att genomföra ett personlighetstest och ett logiskt test, detta för att öka kvalitén i bedömningen. Vi tar alltid dessa beslut tillsammans med dig.

När hela bedömningsprocessen är genomförd presenterar vi de slutkandidater vi tror är bäst lämpade för tjänsten. Du får en tydlig rekommendation av oss.

Hur du vill ha presentationen av slutkandidaterna är upp till dig. Vi är anpassningsbara (fysiskt som digitalt tillgängliga).

Hur gärna vi än bara vill se framåt är det ett måste att genomföra en bakgrundskontroll för att kunna undanröja de allra största felaktigheter som kan finnas. Vi utför alltid en specifik referenstagning som antingen bekräftar eller dementerar det vi hittills tror oss veta.

Efter utfört uppdrag genomför vi alltid en utvärdering tillsammans med dig som kund. Vi vill alltid bli bättre och älskar att få feedback på stort som smått om hur vi kan förbättra oss.

Utvärderingen sker digitalt och tar inte mycket tid i anspråk. Vi älskar nöjda kunder!

Vi erbjuder alltid de slutkandidater (max tre stycken) som inte fick jobbet en kostnadsfri karriärcoachning. Det ger inte bara individerna större förutsättningar på arbetsmarknaden utan visar även hur ni som företag bryr er om samtliga som innefattats i rekryteringsprocessen.

Att alltid vara tillgänglig för de kandidater som söker jobb hos er är en förutsättning. Vi är ett enormt tillgängligt företag med digitala gräsrötter och använder den senaste tekniken i vår kommunikation, men tummar aldrig på det personliga mötet när det gagnar partnerna bättre.

Kandidater ansöker till den specifika tjänsten på vår webbplats men kan kontakta oss på många olika sätt under hela rekryteringsprocessen. Att få svar är en självklarhet för oss.

Kandidaterna når oss alltid via mejl och telefon samt via kontaktformulär och chatt här på webbplatsen.

Boka En Träff Med Oss

Hör av dig så bokar vi in ett möte där vi sätter oss ned, går igenom ditt företags behov och ser vad som är den bästa lösningen på dina rekryteringsutmaningar

Se hur
våra kunder
gör skillnad