Ta medarbetarna till Sverige

Vi hjälper ditt företag med att hantera och handlägga allt som rör arbetstillstånd. 

Certifierad Arbetsgivare

ByHart är Certifierad Arbetsgivare vilket innebär att vi har en överenskommelse med Migrationsverket för snabbare handläggning av arbetstillstånd. Vi hanterar förstagångs- och förlängningsansökningar av tillstånd samt ansökningar från före detta studerande som haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd.

Om ditt företag behöver hjälp med arbetstillstånd för medarbetare som idag inte bor i Sverige, hjälper vi dig med detta. När du anlitar oss får du ta del av den snabbaste vägen in i Sverige.

Kom även ihåg att vi arbetar med kompetensförsörjning och hjälper dig att hitta medarbetare på ett internationellt plan.

Vi finner din blivande personal var den än finns i världen och hjälper dig med processen för att snabbt kunna börja arbeta i Sverige.

ICT-tillstånd

Behöver du förflytta din internationella personal? Vi handhar allt kring processen när du exempelvis behöver flytta en medarbetare som idag arbetar i ett annat land och inom samma koncern.

Om du har medarbetare som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz, samt anställda inom koncernen men i ett annat land än Sverige, och ska börja arbeta hos dig i Sverige, kan du få ett ICT-tillstånd (Intra-Corporate Transfer). Det gäller den medarbetare som ska arbeta som chef eller specialist eller som ska praktisera hos företaget.

Kontakta oss för mer detaljer om vilka krav som finns på dig som arbetsgivare och medarbetarna i fråga.

Se hur
våra kunder
gör skillnad