Bättre Arbetsmiljö

Vår populära arbetsmiljöutbildning är startskottet för att skapa bra samverkan på arbetsplatsen. Läs mer om innehållet nedan och gör din beställning.

Finns både fysiskt och digitalt lärarledd. ByHart är godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring.

Vad innehåller utbildningen?

BAM är en komplett arbetsmiljöutbildning skapad av våra experter. Vår lärarledda utbildning finns fysiskt på plats, men även digitalt lärarledd och pågår under totalt två dagar där teori varvas med praktiska moment och övningar.

Utbildningen ger dig kunskaper om:

 • Hur du samverkar i arbetsmiljöfrågor för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.
 • Hur du bedömer och förebygger risker i arbetsmiljön.
 • Hur du arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.
 • Grundläggande kunskaper i de lagar och föreskrifter som omfattas av arbetsmiljölagen.
 • Hur arbetsmiljöarbetet kan bidra till verksamheten.
 • Hur arbetsmiljöarbetet kan påverka er kompetensförsörjning.

Syftet med utbildningen

Att skapa bra samverkan på arbetsplatsen genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljön i vardagen.

Bättre Arbetsmiljö, eller BAM som utbildningen ofta kallas i folkmun, är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att individer med arbetsmiljöansvar genomgår. Utöver grundläggande kunskaper får varje deltagare ett kursintyg/diplom.

Kursplan

Här ser du utbildningens innehåll och vad du lär dig

 • Aktivt arbetsmiljöarbete.
 • Frisk- och riskfaktorer.
 • Arbetsmiljö i lagar och avtal.
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.
 • Undersöka arbetsmiljön.
 • Ett gott säkerhetsklimat.
 • Skyddsronder med olika fokus.
 • Skyddsronder med olika fokus.
 • Riskbedömning löpande och vid förändring.
 • Övning och dialog: Skyddsronder.
 • Riskbedömningens olika steg.
 • Vanliga risker.
 • Övning: Riskbedömning.
 • Åtgärda och följa upp.
 • Hemuppgift.
 • Genomgång av hemuppgift.
 • System för samverkan.
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsskador och tillbud.
 • En arbetsmiljöfrågas väg i systemet.
 • Diskriminering och aktiva åtgärder.
 • Fokusera på det friska.
 • Stress.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning.
 • Slutcase: Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet.
 • Reflektion och planering. Vad är ditt nästa steg?

Information

Målgruppen är chefer med personalansvar, skydds- och eller arbetsplatsombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskaper.

Utbildningen passar även den som arbetat en längre tid men som inte genomgått en arbetsmiljöutbildning eller helt enkelt behöver fräscha upp kunskaperna.

Utbildningen sker under totalt två efterföljande dagar och finns både i fysiskt som digitalt lärarlett format.

Pris: 8 995 SEK per deltagare exkl. moms.

Utbildningstillfällen

Vår BAM-utbildning finns både i fysisk form och digitalt lärarledd. Du väljer själv om ditt företag vill ha en separat utbildning (kräver minst 5 deltagare) eller om ni ska delta vid våra löpande utbildningstillfällen, där deltagare från olika företag medverkar.  

När du gör din beställning, ange vilken utbildningsform du önskar samt vilket datum och stad där du vill medverka. Oavsett vad du väljer kontaktar vi dig inom kort för att ge dig mer information och förbereda utbildningen.

Utbildningen pågår under totalt två dagar. Du får mer information om exakta tider, måltider osv. när vi kontaktar dig efter din anmälan.

Fysiska utbildningar

Här ser du våra fysiska utbildningar

September

Boden: 18-19 september

Plats: Boden Business Park
Adress: Teknikvägen 3, 961 50 Boden

Oktober

Boden: 9-10 oktober

Plats: Boden Business Park
Adress: Teknikvägen 3, 961 50 Boden

November

Boden: 13-14 november

Plats: Boden Business Park
Adress: Teknikvägen 3, 961 50 Boden

December

Boden: 11-12 december

Plats: Boden Business Park
Adress: Teknikvägen 3, 961 50 Boden

Beställ utbildning

Gör din beställning

Vad trevligt att du vill boka en av våra utbildningar!

Fyll i dina uppgifter i formuläret och välj vilken utbildning du vill boka, så återkommer vi inom kort.

Betrodda av ledande företag och varumärken

Godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring

ByHart är godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare ibland kan få stöd för deltagaravgiften. Kontakta oss för mer information om vilket stöd som är aktuellt just nu.

Stödet beräknas på totalbeloppet för utbildningen när chefer, skyddsombud och/eller arbetsmiljöombudgenomför arbetsmiljöutbildningen.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning.

Vi vill bygga världens bästa arbetsplatser, och då är det enormt viktigt att jobba systematiskt med arbetsmiljön. Låt oss utbilda dig och dina medarbetare!

Frida Colliander

HR-specialist

Vanliga frågor

Se de vanligast förekommande frågorna rörande våra utbildningar

Våra utbildningar har sin grund i Human Resources. Vi har två kategorier därunder:

 • Arbetsmiljöutbildningar.
 • Utbildningar som stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

I dagsläget har vi drygt 20 olika utbildningar.

Vi arbetar med både fysiska och digitalt (Microsoft Teams) lärarledda utbildningar.

Utbildningarnas längd varierar beroende på specifik utbildning. En utbildning kan vara allt från en halvdag till tre dagar.

Se mer information under respektive utbildning.

Vi bestämmer datum, tid och plats för våra utbildningar i samråd med dig som kund. Vi anpassar oss för att ge dig och din organisation den bästa upplevelsen och för att det ska fungera praktiskt i er vardag.

För vissa utbildningar har vi även specifika datum. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra utbildningar riktar sig till privata företag, stora som små, men även till offentlig sektor och föreningar.

Målgruppen är ofta chefer, ledare och andra personer med personal- och/eller arbetsmiljöansvar. Däremot är det ofta en stor fördel att medarbetare också deltar på flera av våra utbildningar.

Nej, absolut inte. Även om vi ofta kan tycka att det blir en ännu vassare utbildning då vi genomför den för enbart ett företag (då vi skräddarsyr den för ändamålet) är det vanligt med sammansatta grupper med deltagare från olika företag. 

Vad som lämpar sig bäst beror också på vilken utbildning det gäller. Kontakta oss för att höra mer.

ByHart är godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare ibland kan få ekonomiskt stöd.

Vilket stöd som är aktuellt varierar så kontakta oss för mer information.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning. Alla villkor finns att se på AFA Försäkrings webbplats.

Ansökan kan ske fyra månader innan och senast fyra månader efter utbildningen börjar.

Du som arbetsgivare ansöker digitalt på AFA Försäkrings webbplats. Tänk på att bara göra en ansökan per utbildningstillfälle.

Du behöver:

 • Deltagarnas personnummer och e-post.
 • Vårt organisationsnummer.
 • Kursplan (vilken du får av oss).
 • Utbildningens datum och kostnad.

Beslut meddelas via e-post och ni får därefter besvara en enkät som arbetsgivare och utbildningsdeltagare.

Slutligen skickar du som arbetsgivare in underlag för utbetalning (faktureringsuppgifter och deltagarförteckning).

Ersättning utbetalas.

Nej, stödet via AFA Försäkring omfattar enbart utbildningar inom arbetsmiljö. Kom däremot ihåg att vi alltid tillämpar offert för grupper över åtta personer.

Se alla våra utbildningar

Vi har flera utbildningar med sin grund i Human Resources. Här finner du alla våra utbildningar inom arbetsmiljö och för att stärka ert arbetsgivarvarumärket.