Bygg HR från grunden

Som litet och växande företag är det viktigt att implementera HR-funktionen i tid. Bygg rätt från grunden och skapa ett friskt, passionerat bolag.

Vi går igenom ditt företags behov och hur vi kan hjälpa dig.

Öka lönsamheten med HR

Ditt företag behöver inte växa med särskilt många medarbetare för att du bör ta in HR i din verksamhet. Vi är hjälper både det lilla och växande bolaget.

ByHart tar ansvar för hela eller delar av HR-funktionen på ditt företag och vi kan med säkerhet lova att det är en väl värd investering. Tillsammans med oss växer ni, ökar lönsamheten och skapar en attraktiv arbetsplats.

Vi arbetar självständigt och tar ut riktningen tillsammans med dig. Våra HR-specialister har ett helt team bakom ryggen vilket innebär att vi kan erbjuda en bredd i vårt erbjudande. Du får helt enkelt något mer.

Varje organisations behov är unikt och vi hittar tillsammans en skräddarsydd lösning.

Outsourcing av HR

Ibland gör vi jämförelsen med när du exempelvis anlitar en revisionsbyrå. På samma sätt som du outsourcar företagets ekonomi, kan du förlägga all HR till ByHart.

Vi skräddarsyr alltid upplägget efter dina behov.

En interimslösning är ett snabbt och smidigt alternativ om befintlig personal exempelvis är på föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukskriven, oavsett om det rör hel- eller deltid.

Vårt mest populära alternativ är att du har en av våra HR-specialister på plats inom din verksamhet under ett antal timmar och dagar per vecka, allt efter de behov som föreligger.

HR-partner

Lösning där våra medarbetare är en del av ditt företag under en tid.

Stöd vid toppar

När behov uppstår plötsligt och ni behöver en snabb lösning.

Riktade insatser

Vi hjälper dig med specifika delar när du vill göra en riktad satsning.

3 viktiga delar när ditt företag växer

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är central på alla arbetsplatser och består av såväl fysiska som organisatoriska och sociala faktorer som ställer höga krav på arbetsgivare. Alla chefer och arbetsledare ska ha kännedom om hur man arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Vi kan bland mycket annat hjälpa dig med:

 • Branschanpassad arbetsmiljöhandbok som innehåller lokala riktlinjer och policys samt lagstadgade rutiner och riktlinjer för er organisation.
 • Kartläggning av er befintliga arbetsmiljö och genomföra en behovsanalys.
 • Dokumentation vid riskbedömning samt upprättande av handlingsplaner som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Kartläggning av er organisatoriska arbetsmiljö.
 • Hantering och utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing.
 • Brandskyddspolicy.
 • Utbildningar inom arbetsmiljö, exempelvis BAM.

Arbetsgivarvarumärke

Hur starkt är ert varumärke som arbetsgivare? Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke börjar inifrån.

Vi hjälper dig att utreda nuläget och vilka förutsättningar du har för att stärka varumärket och därmed attrahera nya medarbetare och behålla dem du har.

Baserat på våra erfarenheter och kunskaper hjälper vi dig att skapa strategier för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att:

 • Ge dig konkreta verktyg att jobba med.
 • Skapa åtgärder för att behålla personal.
 • Identifiera vad som gör er attraktiva för framtida medarbetare.
 • Ledarskapsutbildningar med fokus på att stärka arbetsgivarvarumärket.

Arbetsrätt

Vi stöttar chefer i information, kommunikation och förhandlingsprocesser och hjälper dig att säkerställa att lagar och avtal följs. På ByHart har vi god erfarenhet av att arbeta med förhandling, lag och avtal inom hela personalområdet, både på organisations- och individnivå.

Att tolka tolka arbetsrättsliga frågeställningar och ge stöd i arbetsrättsliga processer är en naturlig del av vår vardag.

Detta är några av delarna i arbetsrätten där vi hjälper dig:

 • Stöttning och dokumentation i förhandlingar.
 • Tolka kollektivavtal.
 • Arbetsrättslig rådgivning.
 • Lagstadgade rutiner och riktlinjer.
 • Lönekartläggning.

Vi kan även hjälpa dig att anpassa organisation på ett korrekt sätt när du behöver genomföra förändringar.

Se hur
våra kunder
gör skillnad