Hör av dig till oss direkt för rådgivning

Har du akut uppkomna personalrelaterade behov? Ring direkt till oss och prata med en av våra HR-specialister.

Vi stöttar dig och dina chefer.

Behöver du en HR-specialist, en Strateg eller en HR-chef? Vi erbjuder tillgång till en hel HR-avdelning och tillsammans utformar vi den bästa lösningen för dig.

Vi hjälper dig med alla arbetsrättsliga delar.

Vi stöttar chefer i information, kommunikation och förhandlingsprocesser och hjälper dig att säkerställa att lagar och avtal följs. På ByHart har vi god erfarenhet av att arbeta med förhandling, lag och avtal inom hela personalområdet, både på organisations- och individnivå.

Säkra medarbetare och arbetsgivare.

Arbetsmiljön är central på alla arbetsplatser och består av såväl fysiska som organisatoriska och sociala faktorer som ställer höga krav på arbetsgivare. Alla chefer och arbetsledare ska ha kännedom om hur man arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Upptäck varför mängder av företag väljer att lita på ByHart som HR-partner

Se hur
våra kunder
gör skillnad