Medlemmar har fina förmåner hos oss

Som medlem hos Norrbottens Handelskammare har du tillgång till alla våra utbildningar inom arbetsmiljö och för att stärka ert arbetsgivarvarumärke, och detta till förmånligare priser. Du har upp till 25% rabatt på ordinarie pris.

Utbildningar till förmånliga priser som medlem

ByHart arbetar dagligen med att skapa framtidens arbetsplatser genom att rikta ljuset mot människorna. Medarbetare som trivs och mår bra är lönsamma medarbetare.

Som medlem hos Norrbottens Handelskammare har du och ditt företag nu möjligheten att ta del av alla våra utbildningar till förmånligare priser (upp till 25% rabatt). 

Vi har utbildningar av allra högsta kvalité och alla baseras på den senaste forskningen och efter vår erfarenhet inom våra expertområden. Vi har idag 22 utbildningar inom arbetsmiljö och hur du stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar. Vi kan alltid företagsanpassa utbildningarna för ditt företag.

Vi vill bygga världens bästa arbetsplatser, och då är det enormt viktigt att jobba systematiskt med arbetsmiljön. Låt oss utbilda dig och dina medarbetare!

Frida Colliander

HR-specialist

Populära utbildningar

Dessa är våra mest eftertraktade arbetsmiljöutbildningar

Bättre Arbetsmiljö (BAM)

BAM är en komplett arbetsmiljöutbildning skapad av våra experter. Vår lärarledda utbildning finns fysiskt på plats, men även digitalt lärarledd och pågår under 3 dagar där teori varvas med praktiska moment och övningar.

Utbildningen ger de grundläggande kunskaperna för ett effektivt och fungerande arbetsmiljöarbete samt verktygen för att samverka och arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Riktar sig till chefer med personalansvar och skyddsombud/arbetsplatsombud.

Pris: 6 995 SEK per deltagare. (Ordinarie pris 8 995 SEK per deltagare). Rabatt på 22%.

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

Behöver du mer kunskap om hur konflikter, mobbing, stress och arbetsklimat spelar roll för organisationens samtliga medarbetare och hur det kan påverka hela vår livssituation?

För att leva upp till kraven i arbetsmiljöverkets föreskrifter är det viktigt att chefer, medarbetare och skyddsombud har samsyn i frågorna och har ett strukturerat arbetssätt, förebyggande arbete och tydliga rutiner.

Efter utbildningen vet du mer om:

 • Vad arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär i praktiken.
 • Tidiga signaler på en försämrad psykosocial arbetsmiljö.
 • Kränkande särbehandling och diskriminering.
 • Varför arbetstid och arbetsbelastning påverkar vårt psykosociala mående.
 • Hur hälsa och framgång hör ihop.

Vår OSA-utbildning riktar sig till såväl chefer som medarbetare.

Pris: 4 495 SEK per deltagare. (Ordinarie pris 5 995 SEK per deltagare). Rabatt på 25%.

Hot och Våld

Visste du att arbetsgivare har ett ansvar att förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld?

Hur förebyggs risker och vad säger lagen? Hur stöttas medarbetare i sitt arbete för att känna sig trygg på arbetsplatsen? För att förebygga och minska risken för att hot och våld skall uppkomma eller hantera efterförloppet av en situation behövs tydliga rutiner och gemensamma förhållningssätt.

Utbildningen innefattar:

 • Aggressionsteori och hur våra olikheter och förutsättningar spelar roll i samspelet med varandra.
 • Tidiga signaler och hur du kan upptäcka ett riskbeteende
 • Hur du själv kan påverka en hotfull situation.
 • Hur förebyggande åtgärder och riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riktar sig till både chefer och medarbetare.

Pris: 3 495 SEK per deltagare. (Ordinarie pris 4 495 SEK per deltagare). Rabatt på 25%.

Se alla våra utbildningar

Vi har många utbildningar med sin grund i Human Resources. Här finner du alla våra utbildningar inom arbetsmiljö och för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring

ByHart är godkänd utbildningssamordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70% i stöd av deltagaravgiften.

Stödet beräknas på totalbeloppet för utbildningen när chefer, skyddsombud och/eller arbetsmiljöombudgenomför arbetsmiljöutbildningen.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning.

Beställ utbildning

Gör din beställning

Vad trevligt att du är intresserad av en av våra utbildningar!

Fyll i dina uppgifter i formuläret och välj vilken utbildning du är intresserad av så återkommer vi inom kort för mer information och priser.

Som medlem hos Norrbottens Handelskammare har du och ditt företag upp till 25% rabatt på ordinarie priser.

Betrodda av ledande företag och varumärken

Vill du prata med eller träffa oss först?

Ring en rådgivare

Är du intresserad eller i behov av våra lösningar? Ring oss så får du prata med någon av våra rådgivare.

Boka ett möte med oss

Om du är intresserad av våra tjänster och produkter bör vi sätta oss ned, fysiskt som digitalt.

Vanliga frågor

Se de vanligast förekommande frågorna rörande våra utbildningar

Våra utbildningar har sin grund i Human Resources. Vi har två kategorier därunder:

 • Arbetsmiljöutbildningar.
 • Utbildningar som stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

I dagsläget har vi drygt 20 olika utbildningar.

Vi arbetar med både fysiska och digitalt (Microsoft Teams) lärarledda utbildningar.

Utbildningarnas längd varierar beroende på specifik utbildning. En utbildning kan vara allt från en halvdag till tre dagar.

Se mer information under respektive utbildning.

Vi bestämmer datum, tid och plats för våra utbildningar i samråd med dig som kund. Vi anpassar oss för att ge dig och din organisation den bästa upplevelsen och för att det ska fungera praktiskt i er vardag.

För vissa utbildningar har vi även specifika datum. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra utbildningar riktar sig till privata företag, stora som små, men även till offentlig sektor och föreningar.

Målgruppen är ofta chefer, ledare och andra personer med personal- och/eller arbetsmiljöansvar. Däremot är det ofta en stor fördel att medarbetare också deltar på flera av våra utbildningar.

Nej, absolut inte. Även om vi ofta kan tycka att det blir en ännu vassare utbildning då vi genomför den för enbart ett företag (då vi skräddarsyr den för ändamålet) är det vanligt med sammansatta grupper med deltagare från olika företag. 

Vad som lämpar sig bäst beror också på vilken utbildning det gäller. Kontakta oss för att höra mer.

Ja, det kan du få! ByHart är godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70% i stöd av deltagaravgiften.

Stödet beräknas på totalbeloppet för utbildningen när chefer, skyddsombud och/eller arbetsmiljöombud genomför arbetsmiljöutbildningar via oss.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning.

Vi hjälper givetvis dig med hur du ansöker om att få ekonomisk ersättning. Alla villkor finns att se på AFA Försäkrings webbplats.

Ansökan kan ske fyra månader innan och senast fyra månader efter utbildningen börjar.

Du som arbetsgivare ansöker digitalt på AFA Försäkrings webbplats. Tänk på att bara göra en ansökan per utbildningstillfälle.

Du behöver:

 • Deltagarnas personnummer och e-post.
 • Vårt organisationsnummer.
 • Kursplan (vilken du får av oss).
 • Utbildningens datum och kostnad.

Beslut meddelas via e-post och ni får därefter besvara en enkät som arbetsgivare och utbildningsdeltagare.

Slutligen skickar du som arbetsgivare in underlag för utbetalning (faktureringsuppgifter och deltagarförteckning).

Ersättning utbetalas.

Nej, stödet via AFA Försäkring omfattar enbart utbildningar inom arbetsmiljö. Kom däremot ihåg att vi alltid tillämpar offert för grupper över åtta personer.

Som medlem hos Norrbottens Handelskammare har du ett rabatterat pris på alla våra utbildningar. Kontakta oss för exakta priser.

Se hur
våra kunder
gör skillnad