Digital behandling av missbruk

Som ditt företags HR-partner kan vi via vårt samarbete med Recovery in Motion erbjuda digital missbruksbehandling till dina medarbetare och chefer.

Vad är Recovery in Motion?

Recovery in Motion förenklar missbruksbehandling för alla genom en digital e-terapiplattform. Tillsammans med oss kan dina chefer och medarbetare utföra behandlingen när och var som helst.

Tjänsten möjliggör behandling helt utanför ordinarie arbetstid.

Behandlingsteamet har över 150 års erfarenhet och stöttar individen genom hela behandlingen.

Med ständigt fokus på att ge bästa möjliga vård där man fått betyget “Bäst i Sverige” enligt Svensk Sjukvårds- och Kvalitetsindex är Recovery in Motion och Avstampet en trygg partner tillsammans med oss.

Som din HR-partner samordnar vi allt

I och med vårt samarbete med Recovery in Motion kan vi erbjuda hjälp och behandling för chefer och medarbetare med missbruk (droger, alkohol, spel).

Plattformen RM-12 är ett digitalt verktyg som är sammankopplat med en beprövad och erkänd behandlingsmetodik. Utöver e-terapi ingår även individuellt samtalsstöd, gruppterapi, anhörigprogram och eftervård.

Dessutom kan vi erbjuda konventionell öppenvård samt internatbehandling tillsammans med Avstampet.

Med ByHart som din HR-partner har du en heltäckande HR-avdelning som även innefattar behandlingar av missbruk.

Boka ett möte med oss!

Vi fullkomligen älskar trevliga pratstunder! Boka ett möte med oss så tar vi en dialog om hur vi kan hjälpa er.

Se hur
våra kunder
gör skillnad