Hur främjar du kompetens- och karriärutveckling inom företaget?

Arbetsmarknaden påverkas stort av den stora omställning som sker i vårt avlånga land. Behovet av en smart kompetensförsörjning är stort och kommer innebära utmaningar i form av att hitta rätt kompetens för att fylla behovet hos många verksamheter idag och i framtiden. Ribban för att byta jobb har dessutom sänkts hos medarbetare idag, där en …

Hur främjar du kompetens- och karriärutveckling inom företaget? Läs mer »