Arbetsmiljön har blivit sämre på svenska arbetsplatser

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Under de tre senaste åren har arbetsmiljön försämrats hos svenska arbetsgivare. Bland annat ökar stressen och återhämtningen minskar. Nästan 40 procent känner sig stressade. Huruvida pandemin ligger bakom den nedåtstigande trenden är inte klarlagt men har förmodligen en påverkan. Det råder skillnader mellan olika branscher.

Brilliant Future har gjort en medarbetarundersökning där man ställt ett antal frågor för att kartlägga arbetsmiljön. Ljuset var riktat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Studien bygger på sammanlagt en milon svar som sammanställts och analyserats, under åren 2019 till 2023.

De senaste tre åren har arbetsmiljön på många svenska arbetsplatser präglats av en försämring. Kartläggningen visar att stressen ökar, återhämtningen minskar, och en betydande andel anställda känner att de inte kan påverka sin arbetssituation. Denna negativa trend har särskilt påverkat servicebranschen och bygg-och tillverkningssektorn. Dessutom framkommer oroande siffror kring konflikter på arbetsplatsen, där det finns skillnaderna mellan olika branscher.

Jämfört med situationen i början av pandemin har även andelen som rapporterar dålig återhämtning ökat, och ungefär lika många känner sig utmattade.

– Här är det viktigt att som ledare arbeta proaktivt, säger Lovisa Rosén, HR-chef på ByHart. Att hitta tillbaka till ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete kombinerat med ett aktivt och närvarande ledarskap, är väldigt viktigt. I våra HR-partnerskap ser vi att vårt närvarande chefsstöd gör stor positiv skillnad hos våra uppdragsgivare där arbetsmiljöarbetet tar en rejäl fart med goda resultat till följd, inte minst ekonomiska.

Läs mer om hur vi arbetar med HR hos dig.

Skillnader mellan branscher

En av de mest framstående trenderna är att stressen ökar mest inom servicebranschen, följt av bygg-och tillverkningssektorn. Anställda inom dessa sektorer upplever ökade påfrestningar och minskad möjlighet till återhämtning.

Kartläggningen visar även att över en tredjedel av de anställda upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation efter pandemin. Denna känsla av maktlöshet är särskilt påtaglig inom servicebranschen, där anställda känner sig begränsade i sin förmåga att påverka och förbättra sina arbetsvillkor.

En oroande trend är att omkring en fjärdedel av de anställda upplever någon form av negativ konflikt på sina arbetsplatser. Dessutom förefaller det som att problemen inte minskar över tid, och branschskillnaderna är påtagliga. Servicebranschen och bygg-och tillverkningssektorn rapporterar högre frekvens av konflikter jämfört med tjänstesektorn.

Frågor som ställdes i undersökningen

  • Förekommer det konflikter i din arbetsgrupp som påverkar arbetet negativt?
  • Har du överlag en rimlig stressnivå i ditt arbete?
  • Får du tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetsdagar?
  • Får du stöd vid hög arbetsbelastning?
  • Har du de förutsättningar du behöver för att göra ett bra jobb?
  • Kan du påverka din arbetssituation?
  • Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller annan diskriminering på jobbet under de senaste 12 månaderna?
  • Känner du dig respekterad av din chef?

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är