Hur ska du balansera flexibilitet och utveckling på den hybrida arbetsplatsen?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

I takt med att vi anpassar oss till en ny era av arbetsformer har begreppet flexibilitet blivit centralt. Enligt Randstad eftersträvar var tredje anställd möjligheten att arbeta hemifrån. Trots detta visar en svensk studie att när arbetet förflyttas på distans kan verksamhetsutvecklingen hämmas.

Enligt en global arbetslivsrapport från Randstad vill var tredje anställd ha flexibilitet och möjligheten att jobba hemifrån. Trots detta visar en stor enkätundersökning bland svenska ledare, genomförd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap under pandemin, att verksamhetsutvecklingen avstannar när de anställda arbetar på distans.

Daniel Lundqvist, arbetslivsforskare vid Linköpings universitet, betonar att medan utförandet av arbetsuppgifter fungerade relativt bra för medarbetarna under pandemin, fick många chefer prioritera ned det strategiska arbetet för att anpassa sig till den nya arbetsmiljön.

Myndighetens rapport visar att chefers förutsättningar för ledarskap försämrades under pandemin, samtidigt som kraven på ledarskapet ökade. Resultaten indikerar att cheferna arbetade mer operativt under coronapandemin, på bekostnad av det strategiska arbetet.

Efter pandemin uppstod en dragkamp kring hybridarbete i många organisationer. Medarbetare upplevde fördelar med sin arbetslivsbalans medan chefer kände behovet av att återuppta verksamhetsutvecklingen och återförena arbetsgrupperna.

– Efter pandemin blev det lite av en backlash där. Det blev en dragkamp kring hybridarbetet i många organisationer. Många medarbetare tyckte att de hade en bra arbetssituation som gynnade deras work/life-balance. Medan cheferna å sin sida kände att ”nu måste vi ta tag i verksamhetsutvecklingen – och vi måste få ihop arbetsgrupperna igen”, säger Daniel Lundqvist. 

Enligt Randstads omfattande rapport värderar 90 procent av de svenska arbetstagarna balansen mellan arbete och fritid som en av de viktigaste faktorerna vid val av nuvarande eller framtida anställning. Trots detta innebär work/life-balance inte nödvändigtvis att arbeta hemifrån.

Vikten av smarta hybrida arrangemang

Daniel Lundqvist poängterar vikten av att chefer är medvetna om att inte alla medarbetare har en lämplig arbetsmiljö hemma. Det är chefens ansvar att vara tillgänglig och stödja medarbetare som inte mår bra, även om det kan vara svårare under hybrid- eller distansarbete att upptäcka signaler på obehag.

Den hybrida arbetsplatsen ställer också krav på att chefer litar på sin personal samtidigt som de upprätthåller en viss kontroll som verksamhetsansvariga. Flexibla arbetsmodeller har dock visat sig ha betydande fördelar för verksamheten enligt Scoop Flex Index, vilket visar på starkare intäktstillväxt för företag som tillåter full flexibilitet i arbetets utförande.

Vidare noterar Daniel Lundqvist att den bästa arbetsformen kan variera mellan branscher, arbetsplatser, medarbetare och ledare. Att hantera de utmaningar som uppstår i den hybrida arbetsmiljön kräver nya lösningar och ett ökat fokus på utveckling av verksamheten.

Även om det finns barnsjukdomar att lösa menar Lundqvist att den hybrida arbetsmodellen är här för att stanna. Han förutspår att majoriteten av organisationer kommer att fortsätta ha någon form av hybrida arbetsarrangemang framöver. Han uppmanar chefer och ledare att lyssna på sina medarbetare, vara flexibla men samtidigt inte glömma bort det strategiska ledarskapet som är avgörande för verksamhetens framgång.

Källor: Scoop Flex Index, Randstad.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är

Kompetensförsörjning
John Mannberg

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft

Den senaste tidens politiska åtgärder har begränsat arbetskraftsinvandringen och skapat utmaningar för en hel del svenska företag. Införandet av ett lönegolv och långa handläggningstider hos