Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är ett av de områden som särskilt framhålls vara känsligt för AI:s inverkan enligt en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), som nyligen överlämnats till regeringen.

MYH:s rapport understryker att den pågående teknologiska utvecklingen förväntas påverka samtliga yrken och sektorer i någon utsträckning. Till skillnad från tidigare teknikskiften bedöms den nya vågen av innovationer ha en särskilt betydande inverkan på högutbildade och specialiserade yrken.

Enligt rapporten från MYH och hänvisningen till en studie från Internationella valutafonden är det inte bara en fråga om enklare uppgifter som automatiseras. Även högkvalificerade och specialiserade jobb kan ersättas av AI, vilket kan sätta press på yrken med långa utbildningsvägar och hög specialisering.

Exemplifierande för yrken som förväntas påverkas betydligt av AI:s framfart nämner MYH bland annat redovisningsekonom, juristassistent och medicinsk vårdadministratör. Dessa yrken förutspås antingen försvinna helt eller delvis till följd av automatisering och AI-integration.

Mats Persson, som har tagit emot rapporten från MYH och en liknande från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), framhåller att arbetsmarknaden genomgår en omfattande förändring.

– De visar att arbetsmarknaden är i enorm förändring, många jobb kommer att påverkas och utbildningen måste därför göras om, säger han.

Även om vissa individer riskerar att förlora sina jobb till följd av AI, understryker rapporten att arbetsuppgifter för människor snarare förändras än försvinner helt. Rutinmässiga uppgifter kan tas över av AI-assistenter, medan mer specialiserade yrkesroller förväntas bli ännu viktigare. Exempelvis kan automationsingenjörer inom industrin förvänta sig att AI tar över enklare uppgifter, medan människor får fokusera på mer kreativ problemlösning och avancerad teknisk hantering.

Med tanke på den accelererande utvecklingen av AI är det tydligt att förberedelser och anpassningar behövs för att möta de kommande förändringarna på arbetsmarknaden.

– En hel del utbildningar behöver ha mer inslag av AI, teknik och matematik i sig, något de inte har i dag. Det kan till exempel vara juristutbildning, socionomutbildning och lärarutbildning, säger Mats Persson.

Den gröna omställningen kräver att fler väljer att studera matematik och teknik. Och intresset är stort för AI-utbildningar enligt myndigheten för yrkeshögskolan.

Källor: Rapporten Artificiell intelligens påverkan på yrkeshögskolans utbildningsutbud samt DN.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar