Strategier för företag i osäkra tider: Att må bra trots oro

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Den värld vi känner har under flera år präglats av pandemi, politiska spänningar, krig, konflikter och ekonomisk osäkerhet. I dessa lägen är det avgörande för företag att ha robusta strategier på plats för att ha medarbetare som mår bra, vilket leder till ökat engagemang och produktion. Det är en nyckelkomponent att skapa trygghet på jobbet trots omvälvande förhållanden.

Nedan följer några tips på hur du som företagare kan agera under osäkra tider för att säkerställa både ekonomisk stabilitet och personalens välbefinnande.

Men innan dess är det högaktuellt att påminna sig om att horisonten ser ut att ljusna. Konjunkturen ser ut att peka åt rätt håll och optimismen är mer utbredd än på många år 😊

Flexibilitet och anpassning

Att ha hög flexibilitet som företag är viktigt när tiderna är osäkra. Det gäller att vara beredd och anpassa sig till snabba förändringar i marknaden och samhället. Det kan innebära att omvärdera affärsmodeller, produktutbud eller till och med arbetsmetoder.

Att vara öppen för förändring och snabbt kunna anpassa sig till nya förhållanden är avgörande för att bibehålla konkurrenskraften och stabiliteten. Gör en nulägesanalys, varför inte enligt en klassiskt SWOT-modell, och ta beslut om vad ni behöver göra för att hantera utmaningarna.

Kommunikation

Tydlig och öppen kommunikation är nyckeln till att skapa förtroende och minska oro hos anställda när tiderna är bistra. Genom att regelbundet uppdatera personalen om företagets status, strategier och eventuella förändringar skapas en känsla av trygghet och delaktighet.

Det är också viktigt att uppmuntra till öppen dialog och feedback för att kunna identifiera och hantera eventuella bekymmer eller frågor som kan uppstå. Här kan du med fördel använda vårt verktyg Hartic för att förbättra dialogen mellan chef och medarbetare.

Prioritera människor

Sätt människorna först. Det innebär att ta hand om personalens välbefinnande och behov. Det kan inkludera att erbjuda flexibla arbetsarrangemang, tillhandahålla resurser för att hantera stress och osäkerhet samt erbjuda stöd för personlig och professionell utveckling. Genom att visa att företaget bryr sig om sina anställdas välbefinnande byggs en starkare och mer lojal arbetskultur.

Att prioritera människor innefattar alla tänkbara roller, medarbetare som chef. Det finns inga uttalade stålmän utan stöd behövs i alla led.

Mångsidighet och diversifiering

Att ha en mångsidig och diversifierad portfölj kan bidra till att minska risken och öka motståndskraften. Genom att se över produktutbudet, marknaderna eller intäktskällorna kan företag minska sin sårbarhet gentemot enskilda marknadsförändringar eller händelser. Att stå på ett ben – att ha en intäktsbringande produkt eller tjänst – kan vara farligt.

Investera i krisberedskap

Att ha en väl utarbetad plan för krishantering är avgörande för att kunna hantera oväntade situationer effektivt. Det kan innefatta att förbereda sig för ekonomiska kriser, naturkatastrofer eller andra nödsituationer. Genom att investera i resurser för krishantering och genomföra regelbundna övningar kan företag minska risken för störningar och snabbare återhämta sig från kriser.

Läs mer om kontinuitetshantering.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara flexibel, kommunikativ och fokuserad på människorna för att kunna navigera osäkra tider framgångsrikt.

Genom att prioritera anställdas välbefinnande, anpassa sig till föränderliga förhållanden och investera i krisberedskap kan företag skapa en stark grund för tillväxt och stabilitet även under de mest utmanande tiderna. Varför inte våga blomstra även när utmaningarna är fler? Det kanske rent av en fundamental inställning som är extra viktig då.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är