Är konsumtionen av alkohol för hög? Och hur kan arbetsgivare agera?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

I september presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer som definierade gränsen för riskbruk av alkohol. Dessa riktlinjer, som tagits emot med varierande reaktioner, sätter ribban för vad som anses vara en säker konsumtion av alkohol.

En nyligen släppt rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) kastar ljus över alkoholkonsumtionen i Sverige. Rapporten avslöjar att en betydande del av den vuxna befolkningen i Sverige överskrider gränsen för riskbruk. Enligt rapporten passerar hela 41 procent av den vuxna befolkningen denna gräns. Rapporten har dock fått kritik för att definitionen av risk för missbruk är satt alldeles för lågt.

Gränserna för riskbruk, enligt de nya riktlinjerna, specificerar en konsumtion av tio standardglas per vecka eller fyra per tillfälle minst en gång i månaden. Detta inkluderar en mängd alkoholhaltiga drycker som starköl, vin, folköl eller sprit. Siffrorna från CAN indikerar att en majoritet av de svenskar som konsumerar alkohol överstiger dessa gränser.

Professor Mats Guttormsson från CAN betonar att dessa gränser är grundade på statistiska modeller som visar på en ökad risk för förtida död till följd av sjukdom eller skada vid långvarigt överkonsumtion av alkohol.

Trots att över tre miljoner svenskar hamnar inom riskbrukskategorin är det viktigt att notera att alkoholkonsumtionen faktiskt har minskat de senaste årtiondena. Enligt Guttormsson har konsumtionen minskat med cirka 19 procent från 2004 till 2022, med en extra nedgång under pandemin.

Att det finns en beroendeproblematik är däremot uppenbar. Mellan 10 och 20 procent av befolkningen drabbas av beroendesjukdomen, och detta gäller likväl arbetsplatser. Inom ramen för våra HR-partnerskap erbjuder ByHart digital missbruksbehandling tillsammans med Recovery in Motion, i syfte att hjälpa människor att må bra och att se till att arbetsgivare har fullt fungerande medarbetare.

– Tillsammans med Recovery in Motion får vi ytterligare en dimension i våra HR-partnerskap där vi kan erbjuda våra kunder en heltäckande lösning, säger John Mannberg på ByHart.

Läs mer om våra digitala missbruksbehandling.

Professor Guttormsson betonar att rapporten inte bör ses som ett larm utan snarare som en anledning till eftertanke. Han uppmanar människor att reflektera över sina alkoholvanor och att vara medvetna om de risker som överkonsumtion kan medföra. Han poängterar att kunskapen om riktlinjerna och dess konsekvenser är viktig för att främja en hälsosam livsstil bland befolkningen.

Sammanfattningsvis pekar rapporten från CAN på behovet av en ökad medvetenhet kring alkoholkonsumtionen i Sverige. Den lyfter fram betydelsen av att reflektera över sina egna alkoholvanor och att vara medveten om de riktlinjer som satts upp för att minimera riskerna för hälsan.

– Jag skulle dessutom rekommendera alla arbetsgivare, att på en sunt och övergripande sätt, våga ta reda på hur det ser ut på den egna arbetsplatsen, berättar John Mannberg. I vårt verktyg Hartic kan du göra både övergripande och specifika undersökningar som kollar på detta. Du får en nulägesbild och kan arbeta vidare därefter.

Källa: DN

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är