Att fortsätta rekrytera ur samma ankdamm är inte hållbart

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Företagarna konstaterar i sin nyligen genomförda undersökning att behovet av att nyrekrytera och arbeta med kompetensutveckling är stort i hela Sverige. Det finns vissa skillnader när vi jämför länen och Norrbotten sticker ut som det län med störst nyrekryteringsbehov.

I rapporten CTRL ALT DELETE belyser Företagarna den pågående utmaningen för företag att hitta lämplig arbetskraft. Undersökningen utfördes under perioden 30 oktober till 22 november 2023 och bygger på nära 5 000 svar från småföretagare (1-49 anställda).

Rapporten bekräftar på nytt att det råder en omfattande efterfrågan på nytt mänskligt kapital och kompetensutveckling hos de svenska företagen, där över hälften av företagen visar på behov av nyrekryteringar eller kompetensutveckling. Samtidigt upplever var tredje företag svårigheter med att rekrytera personal som motsvarar deras behov under det senaste året. Dessa utmaningar har varit konstanta och återkommande sedan 2016, vilket indikerar en långsiktig och bestående problematik.

De huvudsakliga hindren för effektiv rekrytering som företag stöter på inkluderar:

  • Begränsningar i att hitta kandidater med rätt erfarenhet.
  • Utmaningar med att identifiera kandidater som besitter rätt personliga egenskaper och attityder.
  • Kostnaden för att ha anställda.

Dessa utmaningar har visat sig vara konsekventa över tid och fortsätter att utgöra hinder för företag i deras rekryteringsprocess. Det finns vissa skillnader mellan olika branscher och geografier och här sticker bland annat Norrbotten ut som en region där behovet av nyrekrytering är som störst (43 procent uppger att ny behöver rekrytera de kommande tolv månaderna).

När det gäller att rekrytera ny arbetskraft förlitar sig mer än åtta av tio företag på sina egna nätverk och kontakter. Även om detta tillvägagångssätt är förståeligt, kan det samtidigt begränsa mångfalden och bredden av kandidater som övervägs.

– Det här är inte en framkomlig väg, säger John Mannberg, Affärsutvecklare på ByHart. Kompisrekryteringar har för det första ofta en rejäl distans från ett kompetensbaserat rekryteringsförfarande, vilket innebär att företagen i slutändan rekryterar fel och inte hållbart, och för det andra göder detta en kannibalism där vi fortsätter simma i en ankdamm av kandidater som inte får företag och regioner att växa.

Intressant nog efterfrågar nästan hälften av alla företag gymnasial yrkesutbildning när de rekryterar. Det är dock oroande att antalet elever som väljer denna typ av utbildning minskar. Trots att gymnasiala yrkesutbildningar nu i högre grad förbereder elever för högre studier, är det de traditionella nationella programmen som fortsätter att vara populärast.

– Generellt sett behöver företagen våga mer sett till att se utanför länsgränser och även titta internationellt, fortsätter John Mannberg. Det är för många ett obekant arbetssätt och det är inte så lätt att veta hur man ska börja men det är ju exempelvis därför vi existerar, där vi hjälper våra kunder att tillsätta rätt kompetenser oavsett var kandidaterna bor.

Läs mer om hur vi arbetar med långsiktig kompetensförsörjning.

Totalt sett finns det idag runt en kvarts miljon lediga jobb hos företagen, vilket innebär en potentiell skatteintäkt på 2,7 miljarder kronor.

För att adressera dessa utmaningar föreslår Företagarna nedanstående åtgärder.

På nationell nivå

  • Inför obligatorisk arbetsplatsbaserad utbildning (APL) för alla gymnasieprogram.
  • Reformera Arbetsförmedlingen.
  • Sänk arbetsgivaravgifterna för att minska kostnaderna för personal.

På lokal nivå

  • Främja samarbete och partnerskap mellan skolor och lokala företag för att främja arbetslivserfarenhet och utbildning.
  • Stöd och uppmuntra unga företagare genom att främja Ung Företagsamhet (UF) och entreprenörskap.
  • Subventionera sommarjobb och praktikplatser, även för mindre företag, för att underlätta för unga att få värdefull arbetslivserfarenhet.

Om undersökningen

Undersökningen omfattar småföretag med 1–49 anställda.

Bolagsformer: aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Undersökningsperiod: 30 oktober till 22 november 2023.

Totalt 4 753 företagare svarade på undersökningen (svarsfrekvens 22%). Undersökningen genom- fördes med en webbenkät till 25 801 medlemmar i Företagarna.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Företagarna (alla har svarat anonymt).

Medlemsbasen visade en god överenstämmelse med målpopulationen, vilket innebär att resultaten från undersökningen representerar småföretagen i Sverige.

Källa: Företagarna

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är