Kommer det nya angreppssättet vara gott nog för att få arbetskraften till Sverige?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Sverige förbereder sig för att revolutionera arbetskraftsinvandring med en ny modell för arbetstillstånd. Migrationsverket sätter fokus på snabbare handläggning, förbättrad service och en enklare ansökningsprocess för att locka högkvalificerad arbetskraft till landet, vilket förväntas göra Sverige ännu mer konkurrenskraftigt på den globala arbetsmarknaden.

En ny rapport har överlämnats till den svenska regeringen med fokus på att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige. Uppdraget är att skapa en ny modell för arbetstillstånd som kommer att underlätta rekryteringen av utländsk arbetskraft.

I regleringsbrevet för år 2023 har Migrationsverket fått i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige. Målet är att säkerställa att arbetsgivare inom högkvalificerade yrkessektorer får tillgång till den arbetskraft de behöver i rätt tid, vilket i sin tur kommer att bidra till att göra Sverige mer konkurrenskraftigt på den globala arbetsmarknaden.

För att uppnå detta mål och för att omvandla hela processen för arbetstillstånd har Migrationsverket beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden och att inrätta enheter för internationell rekrytering.

Den nya modellen sätter särskilt fokus på flera viktiga områden:

  1. Bättre Service. Migrationsverket kommer att erbjuda förbättrad service och support till företag och arbetsgivare, särskilt de som etablerar större företag i Sverige.
  2. 30 Dagars Handläggningstid. En av de viktigaste förändringarna är att Migrationsverket har åtagit sig att upprätthålla en handläggningstid på 30 dagar för en komplett ansökan om arbetstillstånd. Detta är avsett att göra processen snabbare och mer förutsägbar för alla inblandade parter.
  3. Enklare Ansökningsförfarande. Den nya modellen kommer att göra det enklare för arbetsgivare och arbetssökande att ansöka om arbetstillstånd.

Fredrik Bengtsson, Regiondirektör för Region Syd på Migrationsverket, poängterar vikten av att erbjuda support och hjälp till arbetsgivare, särskilt när det gäller etablering av större företag som behöver arbetskraft från tredje land. Migrationsverket kommer att stärka sin servicestruktur för att kunna arbeta närmare dessa arbetsgivare.

I samarbete med arbetsgivarorganisationerna kommer Migrationsverket också att utveckla en förbättrad e-tjänst för att göra ansökningsprocessen ännu enklare och smidigare. Målet är att öka antalet komplett ifyllda ansökningar och göra handläggningen mer transparent.

– Det ska vara enkelt att ansöka om arbetstillstånd. Handläggningen behöver vara förutsägbar och transparant. Målet är att utveckla e-tjänsten och ansökningsförfarandet för att öka andelen kompletta ansökningar.

Den nya modellen för arbetstillstånd beräknas vara på plats vid årsskiftet mellan 2023 och 2024. En av de mest anmärkningsvärda förändringarna är målet om en handläggningstid på 30 dagar för högkvalificerad arbetskraft, vilket stämmer väl överens med internationellt liknande processer.

Med dessa initiativ siktar man på att stärka Sveriges position på den internationella arbetsmarknaden och locka högkvalificerade yrkespersoner till landet.

Källa: Migrationsverket

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är