Nu höjs försörjningskravet för arbetstillstånd

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Från och med 1 november krävs det att du som arbetsgivare ger en framtida medarbetare en månadslön på minst 27 360 kr för att nå det nya försörjningskravet. Hur påverkar det din verksamhet? Vilka branscher och yrken påverkas mest, och vad är syftet med förändringen?

Nu höjs försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd i Sverige. Alla som söker om arbetstillstånd efter den 1 november måste ha en lön som motsvarar minst 80 procent av aktuell medianlön, där summan i skrivande stund är 27 360 kr. Medianlönen uppdateras årligen av Statistiska centralbyrån (SCB).

Syftet med förändringen är att reglera under vilka förutsättningar det är rimligt och försvarbart att en arbetskraftsinvandrare ska kunna komma till Sverige och arbeta. Enligt regeringen ska de nya reglerna innebära att varje arbetskraftsinvandrare genom sin anställning når en nivå av god försörjning. Det missbruk som idag föreligger ska enligt utsago minskas i och med de nya reglerna. Det ska inte finnas människor som arbetar till en allt för låg lön, för långa dagar och ibland utan ledighet. Kravet stärker arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverkar lönedumpning.

Månadslönen behöver även ligga i nivå med kollektivavtal eller praxis inom branschen/yrket. I de fall den lön som är i nivå med kollektivavtalet ändå ligger under försörjningskravet, behöver månadslönen nå upp till 80 procent av den medianlön som gäller vid tidpunkten för ansökan om arbetstillstånd. Det är oväsentligt om det rör en heltids- eller deltidsanställning.

Det sistnämnda betyder i praktiken att vissa yrken och branscher påverkas betydligt mer än andra. De yrkesområden som som främst berörs är service, omsorg, försäljning, lantbruk, trädgård, skogsbruk, bärplockare, fiske och yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion. Dessa grupper har ofta en lägre lön idag än vad som krävs i det nya försörjningskravet. Migrationsverket har ungefär var fjärde arbetstagare en lön under det nya lönekravet.

Jag har gjort en ansökan före den 1 november som ännu inte är klar. Vad händer med den?

– Det är datum för ansökan som gäller. Om du gjorde din ansökan före den 1 november gäller inte det nya försörjningskravet utan det tillämpas först för ansökningar gjorde från den 1 november.

Arbetstagare som är undantagna det nya kravet är de som nyttjar den fria rörligheten (medborgare inom EU/EES eller är familjemedlem till en person som är det), de som har eller ansöker om EU-blåkort, de som har eller ansöker om ICT-tillstånd, samt säsongsarbetare.

Vad bör jag tänka på inför en ansökan hos er?

– ByHart arbetar nästan uteslutande med att handlägga och hantera arbetstillståndsprocesser som berör yrkesgrupper som ligger över den nya försörjningskravet. Majoriteten av de arbetsgivare vi hjälper behöver arbetstillstånd för specialister och mer exekutiva positioner. I de fall försörjningskravet blir en fråga kommer vi givetvis informera och guida dig som beställare i hur vi tillsammans behöver hantera era ansökningar.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att handlägga arbetstillstånd och/eller rekrytering av nya medarbetare utanför Sverige och EU.

Källa: Migrationsverket

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är