Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Rekryteringslandskapet för ledningsgrupper i svenska bolag bär fortfarande djupa spår av obalans trots en ökande medvetenhet om mångfald. En rapport från Allbright visar att rekryteringar utförda av externa rekryterare spär på det ojämlika förhållandet. Trots höga ambitioner från rekryteringsfirmor återstår en utmaning att säkerställa en jämn könsfördelning på ledningsnivå.

Under de senaste två åren har cirka 35 procent av de externa rekryteringarna till ledningsgrupper i svenska bolag resulterat i att kvinnor tillsätts, enligt en färsk rapport från Allbright. Ser vi bara till börsbolagen i Sverige ligger de precis under 30 procent.

Endast 30 procent av de interna tillsättningarna till ledningsgrupper går till kvinnor.

Trots att en överväldigande majoritet av chefsrekryterarna rapporterar att kunderna efterfrågar mångfald kopplat till kön och att de kan presentera kandidatlistor med både män och kvinnor, återspeglas inte detta i resultatet. I intervjuer med rekryteringsfirmor finns en indikation att urvalet av kvinnliga kandidater kanske inte genomgår samma noggranna överväganden som manliga kandidater. Dessutom visar en variation i rekryteringsfirmornas ambitioner att nå jämställdhet att det finns en utmaning att upprätthålla en konsekvent strävan om mångfald.

Det är av yttersta vikt att notera konsekvenserna av år av låga ambitioner kring jämställda rekryteringar. Om inga åtgärder vidtas för att öka nyrekryteringen av kvinnliga ledare kan utvecklingen snart avstanna helt. Den nuvarande takten pekar mot en möjlig stagnation där Sverige når en platå när det gäller könsfördelningen i ledningsgrupper. För att motverka detta måste rekryteringsfirmor intensifiera sina ansträngningar, höja sina ambitioner och arbeta mot en mer jämställd framtid.

– Chefsrekryterarna måste bli modigare. Det duger inte att sitta i knäet på kunden och leverera den kandidat som genererar framtida uppdrag. Att branschen hävdar att de brinner för det goda ledarskapet och mångfald klingar ihåligt. Chefsrekryterarna är de som kan se till att samhället får en bredd av ledare på plats, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Sedan ByHart grundades kan vi med stolthet visa upp resultatet som är en följd av att vi arbetar kompetensbaserat. Sett till ledande positioner är det 50/50 mellan kvinnor och män, och en liten favör till kvinnor sett till alla roller vi tillsatt.

Resultatet betyder inte på något vis att vi inte har något att göra sett till mångfald och jämställdhet, men det är ett fint kvitto på att vi lyckas i dialogen med våra kunder. Att utgå från ett bolags värdegrund och arbeta med kompetenser, leder till en jämlik rekrytering.

– Rekryteringsfrågan är dessutom en del av något större. Ledarna i näringslivet ska lyckas med klimatomställningen och knäcka kompetensförsörjningsfrågan. Detta samtidigt som de tvingas navigera i en tid av krig och ekonomisk kris. För att hitta de bäst lämpade ledarna för vår tids stora utmaningar behöver chefsrekryterare ta sina arbeten på betydligt större allvar.

Det här sitter såklart ihop med en väl författad kompetensförsörjningsstrategi, alltså att ha en plan för hur ett företag kommer säkerställa att det alltid har tillgång till de kompetenser det behöver. Utbildning och utveckling är två viktiga komponenter, utöver rekrytering.

Hör av dig till oss om du vill finna din nästa stjärnspelare och när du vill låta kompetensen styra besluten!

Källa: Allbright

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är