Är ditt företag redo för visselblåsarlagen?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Med den ständiga utvecklingen och förändringen av arbetsmiljön blir det allt viktigare för organisationer att vara medvetna om och anpassa sig till nya regleringar. Ett sådant aktuellt område är visselblåsning, som blir alltmer centralt inom företag och organisationer.

Den 17 december 2023 träder den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige, och detta kräver att företag omvärderar och stärker sina processer för att effektivt hantera rapportering av missförhållanden.

Vi vill understryka vikten av att vara förberedd på de nya skyldigheterna som följer med införandet av visselblåsarlagen. Från och med den 17 juli 2022 omfattar lagen större organisationer, och från och med den 17 december 2023 gäller den även för mindre företag. Är din organisation redo för dessa förändringar?

Lagen berör en bred grupp av verksamheter, från offentliga myndigheter till privata företag. Oavsett om din organisation är ett stort bolag med 250 anställda eller ett mindre företag med 50-249 anställda, är det nu ett krav att följa de nya bestämmelserna.

Visselblåsarlagen erbjuder omfattande skydd för olika individer, såsom nuvarande och tidigare anställda, leverantörer och aktieägare. Lagen förbjuder repressalier mot de som rapporterar om missförhållanden och säkerställer konfidentialitet och skydd för visselblåsare.

Detta ställer krav på dig som företagsledare

Varje organisation förväntas ha en intern rapporteringskanal och tydliga förfaranden för att hantera rapporter. Det är avgörande att företag agerar snabbt för att uppfylla lagens krav genom att besluta om rapporteringsmetoder och organisera hanteringen av rapporteringar för att garantera oberoende och effektivitet. För befintliga system är det också viktigt att se till att de är i linje med de nya lagkraven.

För globala organisationer med internationell närvaro är det nödvändigt att utveckla en flexibel strategi för att anpassa sig till liknande lagar i andra EU-länder.

Vi ser införandet av visselblåsarlagen som något positivt. Det leder till ökad öppenhet och ansvar inom arbetsmiljön, men ställer också krav på alla organisationer att vidta aktiva åtgärder för att uppfylla lagens krav. Genom att agera proaktivt och flexibelt kan ditt företag stärka sin integritet och främja en mer ansvarsfull och transparent arbetskultur.

Införandet av visselblåsarlagen är en tydlig signal om vikten av transparens och ansvarstagande i den moderna arbetsmiljön. Som företagsledare är det nu viktigare än någonsin att inte bara uppfylla lagens krav, utan att också se detta som en möjlighet att stärka företagskulturen och bygga förtroende bland medarbetare och andra intressenter. Genom att proaktivt integrera visselblåsarsystem och kultivera en öppen dialog, tar vi steg mot en mer etisk och hållbar affärsvärld.

Låt oss se denna lag som en kontinuerlig strävan efter förbättring och integritet inom alla delar av våra organisationer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är