Arbetsmiljöverket riktar ljuset mot de små företagen

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Som småföretagare, bolag med 1-49 anställda enligt SCB, är det en rätt god tidpunkt att se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) extra mycket just idag. Arbetsmiljöverket genomför nämligen inspektioner under oktober 2023 till och med mars 2024, med fokus på små företag. Varför görs detta och hur kan du som företagare förbereda dig?

Alla arbetsgivare behöver följa regler och arbeta med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt, detta så att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Detta styrs av svensk lagstiftning. Det här kan ses som det mest basala resultatet av att du och ditt företag arbetar löpande med arbetsmiljön. Det finns många fler gynnsamma effekter av arbetet såsom ett attraktivare arbetsgivarvarumärke och högre lönsamhet då engagemanget hos medarbetarna ökar.

Nu gör Arbetsmiljöverket inspektioner hos småföretag. Detta föranleds av undersökningar som visar att företag med få anställda generellt inte arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö. Tyvärr väljer man som arbetsgivare att hantera arbetsmiljöfrågor först när något uppstår, när någon blir skadad eller när man fått ett krav från Arbetsmiljöverket om att åtgärda något.

Från vårt perspektiv är det vare sig förvånande eller konstigt att små företag “ligger efter” i arbetsmiljöarbetet. Kärnverksamheten är alltid prioritet nummer ett och bör så vara – annars är det svårt att få en lönsamhet i en mindre verksamhet där ägare och chefer är högst delaktiga i den operativa verksamheten. Det är lätt att se förbi frågor som rör arbetsmiljön.

Dessbättre är det tämligen enkelt att sätta ett effektivt arbetsmiljöarbete på plats. Det är för övrigt syftet med Arbetsmiljöverkets nedslag, att främja SAM och hjälpa småföretag att utveckla sitt arbete. ByHart hjälper dagligen företag med sitt arbetsmiljöarbete och ibland handlar det just om att få de basala bitarna på plats, inte minst för ett litet företag.

Kontakta oss om du vill boka en träff där vi går igenom hur vi kan hjälpa dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Vad är SAM?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom att följa SAM ska du som arbetsgivare organisera, genomföra och följa upp ditt arbetsmiljöarbete.

SAM är ett lagstadgat ledningssystem för att alltid förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Det är viktigt att komma ihåg att de inspektioner som nu genomförs även kommer innebära krav på dig som arbetsgivare om brister upptäcks, och att dessa ska åtgärdas inom en satt tidsram. Vi kan såklart även hjälpa till i dessa lägen.

Hur kommer jag igång?

Arbetsmiljöverket har guider på hur du kan arbeta med arbetsmiljön. Där får du exempel på hur bland annat en arbetsmiljöhandbok kan struktureras och se ut. Du får förslag på hur rutiner kan se ut.

Ladda ned Arbetsmiljöverkets guide för att inleda SAM.

Vi har en övertygelse om att man ska lägga sin tid på det man gör bäst. De flesta småföretag har inte möjligheten att avsätta den tid som krävs för att sätta upp allt för att jobba systematiskt med arbetsmiljön, och självklart finns sällan kompetensen för att göra det på ett bra sätt.

För ett mindre företag är det mest ekonomiskt fördelaktigt att ta in extern kompetens för detta arbete. Många företag låter oss utföra detta, löpande och ibland bara sätta upp de elementära delarna. Fortsätt göra det du gör bäst, kärnverksamheten, och låt oss ordna resten. Man behöver bli ganska många anställda innan det är värt att ha denna kompetens internt.

Var inte sen med att slå oss en signal om du vill veta mer.

Källa: Arbetsmiljöverket

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är