Den hybrida arbetsplatsen är inte svartvit

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Det är lätt hänt att gå i fällan och tro att medarbetarens syn på distansarbete är synonymt med att hens åsikter är orubbliga och att bara finns ett enda svar, men med fakta uppslaget mellan händerna ser vi tydligt att vi absolut vill fortsätta jobba på distans, men inte alls i den omfattning man kan tro.

I en tidigare artikel, där vi hänvisade till en undersökning gjord av YouGov i januari 2023 (*), visade vi att en överväldigande majoritet av de arbetsföra vill fortsätta jobba helt eller delvis på distans. Resultatet hade ökat med fem procentenheter från tidigare 88 procent till nuvarande 93 procent.

Det är ganska enkelt att hamna i ett raljerande där man klumpar ihop massorna. Att fler än 9 av 10 vill fortsätta jobba på distans betyder verkligen inte att det historiska kontoret ska ersättas av ett hemmakontor på heltid, och där behöver vi djupdyka litet mer i underlaget. Faktum är att knappt en femtedel vill arbeta hemifrån varenda dag i veckan och 16 procent skulle vilja jobba hemifrån fyra dagar per vecka. Men hela 58 procent vill faktiskt befinna sig på den ordinarie arbetsplatsen en stor del av veckan, eller till och med en större del av den.

Läs mer om att 9 av 10 vill fortsätta arbeta på distans och hur det utmanar ledarskapet.

44 procent av de tillfrågade upplever att de känner sig mer engagerade när de jobbar på distans, vilket är en ökning från tidigare 37 procent. Det betyder att den hybrida arbetsplatsen vinner mark men är absolut inte ett facit för hur alla människor ska känna passion och glädje på jobbet.

Vi ser i våra kunddialoger att det är ganska lätt att fastna i en svartvit bild av världen när det kommer till medarbetarnas önskade läge sett till var man befinner sig när man jobbar. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att se varje unik människa för den hen är för att kunna skapa de allra bästa förutsättningarna, oavsett om personen i fråga vill jobba mycket eller litet på distans.

Ett ledarskap som tar sig tiden för varje människa är vägvinnande. Här är det också viktigt att standardisera ett förfarande som är möjligt för den specifika organisationen, och det grundar sig i medarbetardialogen. Varenda individ kan och ska troligtvis inte ha en skräddarsydd lösning, det är inte möjligt i praktiken.

Det kan vara på sin plats för alla företagsledare att våga ifrågasätta tidigare och kanske nuvarande arbetssätt. Arbetar du förlegat eller har du anammat den nya världen? Går det att med små medel förändra hur ni arbetar idag för att tillgodose en större del av medarbetarnas behov? Verksamheten ska fungera, ja, förmodligen till och med växa, men är det skrivet i sten att förändrade beteenden i var och hur vi arbetar, motverkar detta? Varför inte utmana vad som varit och vrida litet i upplägget? Och viktigaste av allt – förändra inte något innan du undersökt vad medarbetarna faktiskt önskar. Tillsammans ni skapar en hållbar lösning.

Hur börjar du? Varför inte börja med att göra en enklare kartläggning av verksamheten där ni på era kommande medarbetarsamtal förhör er om hur varje individ faktiskt vill ha det. Ni kan självklart även skicka ut en enkät (förslagsvis digitalt via Hartic) där ni med tydliga frågor får in säkerställda svar då medarbetarna kan vara anonyma. Vid en sammanställning av allt underlag får du en tydlig fingervisning om vad majoriteten vill se.

Nästa steg är att se över huruvida du kan förändrar tidigare strukturer, om så medarbetarna önskar det. Och glöm aldrig den tydliga kommunikationen – om vissa önskemål inte går att tillgodose, var då tydlig med varför. Bara det skapar samsyn och den ej uppfyllda önskan blir inte längre en grej.

* Undersökningen genomfördes av YouGov i januari 2023. 1 015 medarbetare i åldrarna 18-64 fick ta ställning till 61 frågor som mätte hur väl deras arbetsgivare presterade inom fem olika områden. Denna undersökning har även gjorts under 2021, 2019 och 2016. Se hela undersökningen på greatplacetowork.se.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Kompetensförsörjning
John Mannberg

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft

Den senaste tidens politiska åtgärder har begränsat arbetskraftsinvandringen och skapat utmaningar för en hel del svenska företag. Införandet av ett lönegolv och långa handläggningstider hos

Kompetensförsörjning
John Mannberg

Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor

Rekryteringslandskapet för ledningsgrupper i svenska bolag bär fortfarande djupa spår av obalans trots en ökande medvetenhet om mångfald. En rapport från Allbright visar att rekryteringar

Hartic
John Mannberg

10 saker du kan göra för att höja engagemanget

Att skapa och upprätthålla ett passionerat arbetsklimat är avgörande för en hög produktivitet, trivsel och för att behålla dina allra duktigaste medarbetare. I denna artikel