En bra arbetsmiljö ger högt presterande team, menar Magnus Sundling på Boden Business Park

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Vi fick en pratstund med Magnus Sundling, Näringslivsutvecklare på Boden Business Park, och höra hans tankar om hur man bör arbeta för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och bygga en arbetsmiljö rustad för framtiden. Det är kanske viktigare än någonsin i en region där de gröna framtidsvindarna viner i samklang med investeringarna.

Var en god arbetsmiljö börjar och slutar är inte det enklaste att sätta fingret på. Det alla börjar vara mer och mer överens om är att arbetsmiljön bör vara central på arbetsplatsen då det leder till ett starkare arbetsgivarvarumärke där medarbetarna trivs, mår bra och har fokus på gemensamma mål.

Magnus Sundling, för många en tämligen välkänd profil i Boden, arbetar som Näringslivsutvecklare på Boden Business Park. Det är inte att överdriva när vi påstår att han i sin roll är en viktig del i den gröna revolutionen, då hans fokusområden är industri- och besöksnäringen.

En vanlig dag handlar om att han tillsammans med sina medarbetare bidrar till att det lokala näringslivet mår bra, koordinera arbetet rörande attraktion för nya etableringar och tillsammans med andra medarbetare jobba med kompetensförsörjning för ökad inflyttning och tillväxt. Kommunen som helhet har tydliga ambitioner i hur man ska växa, inte minst sett till antalet invånare, i och med de etableringar som sker. Här är kanske H2 Green Steel den allra mest namnkunniga.

I Sävast utanför Boden ligger Boden Business Park vackert beläget. Området växer i snabb takt där även externa etableringar sker, bl.a. byggs i skrivande stund Coop Sävast och en helt ny hälsocentral i Hermelinens regi. Foto: Elvira Lind.

Boden Business Parks uppdrag är att skapa förutsättningar för att näringslivet ska må bra och växa, så att Bodens kommun når sina tillväxtmål. Det sker genom att attrahera talanger och företag som vill växa, stödja näringslivet genom att erbjuda kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter samt genom att attrahera nationella och internationella investerare.

Magnus Sundling arbetar även som Team Leader och ansvarar för sex medarbetare. Arbetet medför en nära dialog med kollegor och att vara en del i att alltid bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö.

Vad betyder en bra arbetsmiljö för dig och vilka delar skulle du säga är viktigast att arbeta med?

– En bra arbetsmiljö ger ett högt presterande team som har en bra och rimlig balans i arbetsbelastningen och tid för återhämtning, berättar Magnus. Vi är också varandras arbetsmiljö, så hur vi är och uppträder mot varandra som medarbetare är även det en viktig del i en god arbetsmiljö. Det ska vara ett tillåtande och öppet klimat där man känner sig trygg att föra fram sin åsikt och beskriva vad man upplever. Man ska må bra på och av arbetet.

Magnus Sundling är Näringslivsutvecklare på Boden Business Park och arbetar dagligen med att få hela Bodens kommun att nå sina tillväxtmål. Foto: Mats Engfors.

Boden Business Park arbetar sedan en tid tillbaka med Hartic, vårt egenutvecklade pulsverktyg, med syftet att stärka arbetsmiljön och välmåendet.

Vilken hjälp ger Hartic dig i ditt arbete med ditt team?

– Det är en bra temperaturmätare på hur arbetsgruppen mår inom såväl organisatoriskt, psykosocialt och fysiskt välbefinnande, där vi på kort sikt kan se avvikelser och över tid se tendenser och förändringar som kan ge oss anledning att se över och vidtaga nödvändiga åtgärder.

Det låter som att denna systematik i arbetssättet hjälper er att nå era mål?

– Ja, absolut. Hartic ger oss en bra fingervisning på vad som fungerar bra, som vi ska värna och utveckla än mer, samt vad som fungerar mindre bra, som behöver ses över och justeras, utvecklar Magnus.

Prova Hartic gratis i 14 dagar.

Han berättar vidare att han löpande följer upp resultaten, både med högsta ansvarig för verksamheten, men såklart även med sitt team veckovis där de på ett mer övergripande sätt ser över resultaten, tendenser över tid och tillsammans bestämmer hur de ska arbeta hälsofrämjande.

I Svenskt Näringslivs årliga omdöme av det sammanfattade företagsklimatet i landets kommuner bibehåller Boden sin tätposition i länet vilket du kan läsa mer om här. Foto: Elvira Lind.

Hur bör man arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare idag?

– Det är viktigt att skapa förutsättningar för glädje på arbetsplatsen, och låta medarbetare växa och utvecklas i organisationen, annars gör de det i någon annans. Och låt medarbetarna vara delaktiga i utformandet av sitt arbete och sina arbetsuppgifter tillsammans med villkor som möter andra arbetsgivare inom samma bransch.

Vad sysselsätter du dig med som allra mest med just nu?

– Jag bidrar till att rusta och förbereda befintligt näringsliv i den utveckling som nu sker, säger han. Verka för att fler företag väljer att etablera sig på orten och får en bra “landning” för sina verksamheter. Och även kalibrera och rusta den egna organisationen för förändrade arbetssätt och delvis nya behov av oss som jobbar med näringslivsutveckling.

Magnus tre tips som stärker det egna varumärket

  1. Det som individer upplever måste spegla och matcha det du säger dig vara som arbetsgivare, litet som att ha samma varor på lagret som du visar upp i skyltfönstret.
  2. Ha tydliga värderingar och en värdegrund som är förankrad hos medarbetarna, och lev den väl.
  3. Använda sig av undersökningar för att få de anställdas bild av hur du som arbetsgivare uppfattas.

Till sist, vad önskar du dig allra helst just nu?

– Att alla mina medarbetare snart får gå på en välbehövlig och mycket välförtjänt semester för återhämtning och vila.

Vy från entrén i den senaste av byggnader som benämns för Verkstan. Foto: Elvira Lind.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är