Hur kan AI hjälpa dig i ditt HR-arbete och vilka är riskerna?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Det har skett en revolution inom artificiell intelligens under de senaste åren och nu har utvecklingen tagit plats i vanliga människors liv på riktigt. Här ger vi en inblick i hur AI påverkar de mellanmänskliga relationerna och hur du som arbetar inom HR kan tänka. Vad är fördelarna med att använda sig av AI, när ska du göra det och vilka är riskerna?

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. Denna intelligens möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem med syfte att nå ett specifikt mål. Systemet mottar information, antingen via tidigare uppladdad data eller via egna sensorer, exempelvis genom en kamera, behandlar den och svarar.

I sig är AI inte något nytt påfund då vissa AI-teknologier har funnits i mer än 50 år. Det som har skapat en enormt snabb utveckling under de senaste åren beror på den ökade kraften hos datorer, tillgång till otalig mängd information och nya algoritmer.

Idag finns AI inom en mängd olika verksamheter, bland annat sjukvården och livsmedels- och jordbruksindustrin. Vi använder och kommer använda AI mer och mer inom smartphones och digitala personliga assistenter, uppkopplade enheter som klockor och kylskåp, klimatanläggningar, självkörande bilar, näthandel och marknadsföring, webbsökningar, optimering av produkter och försäljningskedjor, robotar i industrin och mycket annat.

Men hur kommer AI påverka dig som arbetar med HR? I denna roll fungerar du på många sätt som en brygga mellan ledning och medarbetare och kommer omges av AI, exempelvis som användare i HR-processer och som stöd till övriga anställda i deras samspel med robotar och AI-lösningar.

Effektiva och fördomsfria rekryteringsprocesser?

Ett ganska vanligt användningsområde för AI är när man ska sålla och välja ut kandidater i rekryteringsprocesser. Genom att använda denna metod menar man att processen blir mer objektiv vilket minskar risken för diskriminering och exkludering. Huruvida det är sant finns det en viss tvetydighet kring.

– Tidigare forskning visar att fördomar i både variabler och ingående data kan få oönskade, diskriminerande effekter i användningen av AI. Konsekvensen blir att automatiseringen skapar rekommendationer och beslut som riskerar att stå i konflikt till centrala HR-bedömningar och ansvar inom professionen, som exempelvis likabehandling, säger Eva Lindell, Universitetslektor på Mälardalens universitet.

Noterade du något särskilt med omslagsbilden till denna artikel? Må så vara att vi iklätt personen med en rätt så halvsnygg tröja men lade du även märke till att hela bilden är AI-genererad, eller går det kanske inte att se skillnaden längre?

Här behöver alla som arbetar med rekrytering göra ett vägval, och inget behöver vara mer rätt än det andra. Från vår sida tror vi på att använda smart teknik för att effektivisera processer. ByHart ligger i framkant i hur vi anammar tekniska hjälpmedel, inte minst i form av systemstöd, och tar hjälp av mängder med intelligenta lösningar (ibland AI-grundade) men vi har valt att inte ta det yttersta klivet som innebär att låta en maskin sköta bland annat urval och intervjuer. Vi anser att det fortfarande finns för många aspekter att ta hänsyn till där den mänskliga närvaron är avgörande, inte minst för att bevara de mellanmänskliga relationerna.

Men vilken metod som gör en rekryteringsprocess mer eller mindre fördomsfull är kanske upp till respektive betraktare?

AI som annonsskrivare?

En väldigt populär AI-trend är ChatGPT. Denna bot fick ett rejält genomslag och kan hantera mängder av data och leverera bra svar på de utmaningar den får. En hel del som arbetar med rekrytering var snabba på bollen och lät ChatGPT skriva platsannonser och sparade såklart viss tid på detta.

Develop Diverse gjorde en studie där de lät ChatGPT läsa och skriva nya versioner av jobbannonser som människor skrivit dessförinnan. Fokuset för denna undersökning var att mäta inkludering och fördomar. Resultatet var ganska slående – att ChatGPT definitivt kan bromsa en verksamhets mångfaldsarbete.

Förmodligen finns det många fler delar som berörs.

När kan AI vara en avlastning för dig?

Om vi hittills fokuserat på några möjligheter men även starkt betonat riskerna, kommer här några saker där du som arbetar med HR faktiskt kan använda AI, bli effektivare och få avlastning.

  • Skriva och svara på mejl.
  • Besvara medarbetarfrågor eller kandidatfrågor interaktivt med en virtuell HR-assistent.
  • Skapa och uppdatera rollbeskrivningar och profiler.
  • Sammanfatta information i enklare rapporter.
  • Skapa och uppdatera policys.
  • Hitta nyckelord i ett CV.
  • Få nya idéer till on- och offboarding.
  • Ta fram material till internutbildningar.

Behåll medarbetare med hjälp av AI

Det finns en hel del du kan använda AI till när du skapar framtidens arbetsplats. Vår egen produkt Hartic använder smarta algoritmer och verkar som en digital HR-partner, allt för att du som ledare ska ta rätt beslut och jobba med rätt saker i vardagen. Vi kallar det för AI by HR och hjälper HR-avdelningar, som ofta har det uttalade ansvaret inom ett företag, att stärka arbetsgivarvarumärket för att både attrahera nya förmågor och behålla nyckelspelare.

Läs gärna mer om Hartic och varför inte skapa ett konto där du får prova ovanstående gratis i 14 dagar.

Som avslutning är det värt att påminna om att utvecklingen går rasande fort just nu och det är lätt att känna sig omsprungen och som ett förvirrat mindre lyckat tekniskt geni. Behöver du en översyn av ert HR-arbete sett till hur ni använder den senaste tekniken på rätt sätt (när ni saknar den och borde ta del av den samt när ni ska undvika den) ska du kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bistå dig.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är