Hur vet du att du är på rätt väg i ditt ledarskap?

Frida Colliander
Frida Colliander
HR Specialist

Det finns inget enkelt svar på om du är på rätt väg i ditt ledarskap. Olika typer av ledarskap är nödvändiga i olika situationer och det finns en mängd olika teorier i hur ledarskapet utövas på bästa sätt.

För att främja det goda ledarskapet behöver vi börja i forskningen. Den visar att en ledare som tar sig tid att lyssna och visar omtanke är någon som väldigt många uppskattar och värdesätter som ledare. Som ett första steg bör du agera som en konstruktiv ledare där du inspirerar dina medarbetare och skapar ett motiverande arbetsklimat.

Medarbetare som uppmuntras att lyfta och dela sina idéer kombinerat med att chefer visar intresse för medarbetares feedback och åsikter ges förutsättningar till ett aktivt handlingsutrymme. Där är Hartic ett värdefullt verktyg. Hartic syftar inte till att mäta olika typer av ledarskap utan hjälper till med att utröna om ledarskapet på arbetsplatsen ses som konstruktivt eller destruktivt, alltså om det påverkar medarbetare i positiv eller negativ bemärkelse.

För att lyckas med det konstruktiva ledarskapet behöver organisationen ge rätt förutsättningar för att förebygga destruktiva ledarskap. Med hjälp av Hartic kan man identifiera ledare som behöver stöd i sitt ledarskap, där det finns förbättringspotential. Hos varje ledare är det alltid de unika förutsättningarna som avgör hur typen av stöttning ser ut. Exempelvis kan ledare som hanterar krävande, farliga och hotfulla situationer behöva extra utbildning i stresshantering.

Hur arbetar du med att utveckla ledarskapet inom ditt företag?

Idag tror forskarna att ledarskapet och de olika ledarskapsstilarna spelar stor roll i hur medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna ser ut. Därför finns det ett tydligt syfte i att mäta hur ledarskapet upplevs över tid, inte bara för att bidra till ledares egen förståelse över hur ledarskapet fungerar, utan också för att faktiskt få möjligheten bidra till att medarbetare får den typen av ledarskap de behöver, vilket är nödvändigt för att skapa sunda, välfungerande och hållbara arbetsplatser. 

Visst känner du till att du får prova Hartic kostnadsfritt under 14 dagar? Där kan mäta hur väl ledarskapet fungerar inom ditt företag. Kom ihåg mätningar av ledarskap aldrig handlar om att peka ut individer (det är inte ens möjligt då dessa typer av undersökningar i Hartic är helt anonyma) utan att ge stöd och hjälp när ni tillsammans utvecklar ledarskapet inom företaget.

Klicka här för att registrera dig för Hartic.

Prova i lugn och ro utan vidare förpliktelser. Vi tillämpar inga bindnings- eller uppsägningstider.

Ledarskap är vidare ett av tio områden inom Human Resources där vi dagligen hjälper kunder, stora som små, att utveckla sina verksamheter. Läs mer om hur vi arbetar med HR.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är