Ska kollektivavtal vara påtvingat eller upp till företagen själva?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Debatten huruvida ett företag ska ha kollektivavtal eller inte florerar för fullt i media. Både Tesla och Klarna är och har varit i rampljuset och har hittills valt två olika vägar. Men vad är faktiskt rätt väg att gå? Och vem är det som bestämmer vad som är den bästa lösningen för varje enskilt företag?

Den svenska modellen bygger på idén om frivilliga avtal, där företagen har möjligheten att forma sitt engagemang på olika sätt. Det är de faktiska handlingarna, det du gör, som är avgörande, snarare än om ett företag har valt att ingå ett kollektivavtal eller inte.

Att understryka det frivilliga inslaget i det eventuella tecknandet av kollektivavtal är av väsentlig betydelse. Utan denna frivillighet skulle det likna att tvinga ett företag att följa en specifik affärsstrategi snarare än att endast rekommendera eller erbjuda incitament för den. Det skulle vara som att hävda att det nu är obligatoriskt för ett företag att anamma denna särskilda strategi.

Det bör vara en central fråga huruvida företagare ska kunna verka fritt och med en flexibilitet som passar bäst för deras egen verksamhet. Det innebär inte på något vis att försämra arbetsvillkoren för chefer och medarbetare.

För att illustrera varför det är ogynnsamt att påtvinga ett företag ett kollektivavtal, låt oss överväga detta exempel:

Tänk dig två företag inom samma bransch. Företag A trivs bäst genom att erbjuda individuella anställningsvillkor som lockar specialiserad personal och därmed höjer kvaliteten på deras produkter eller tjänster. Företag B, å andra sidan, väljer att ingå ett kollektivavtal för att skapa enhetliga arbetsvillkor och främja en känsla av gemenskap bland sina anställda. Vad som ger den bästa arbetsmiljön och det mest lönsamma företaget är inte uppgjort på förhand. Båda alternativen kan vara det bästa alternativet.

Fördelar och valfrihet

ByHart arbetar med många olika uppdragsgivare inom nästan lika många branscher och vi ser dagligen goda exempel på effektiva och välmående arbetsplatser. Men att påstå att kollektivavtalet alltid ligger till grund för detta är naturligtvis felaktigt.

Som HR-partner rekommenderar vi dock nästan alltid till våra kunder att ingå kollektivavtal. För att bara se på avtalets övergripande fördelar kan vi nämna:

  1. Arbetsmiljö och hälsa: Kollektivavtal innehåller ofta bestämmelser som främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan bidra till att minska arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.
  2. Jämställdhet och mångfald: Kollektivavtal kan inkludera bestämmelser som främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Det kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
  3. Arbetsvillkor och förmåner: Genom kollektivavtal kan företag och anställda komma överens om gemensamma arbetsvillkor och förmåner. Detta kan skapa stabilitet och trivsel på arbetsplatsen.
  4. Tvistlösning: Kollektivavtal inkluderar ofta mekanismer för att lösa tvister på arbetsplatsen. Detta kan bidra till att undvika långvariga konflikter och upprätthålla en positiv arbetsmiljö.

Men, om vi påtvingar båda företagen samma kollektivavtal, förlorar de möjligheten att anpassa sin strategi efter sina unika behov. Företag A kan tappa sitt konkurrensfördel genom att tvingas anpassa sig till standardiserade villkor som inte passar deras verksamhetsmodell. Å andra sidan kan Företag B förlora sin differentieringsfördel genom att inte längre kunna erbjuda de individuella villkor som lockar specialiserad personal.

Enligt vår mening är det bara dumt att påtvinga ett företag ett kollektivavtal utan hänsyn till dess unika omständigheter och strategiska behov. Mångfalden i affärsmodeller bör uppmuntras, och företag bör ha rätten att själva välja väg utifrån sina specifika omständigheter.

Ett friskt företag vilar på ett fundament med så många andra beståndsdelar.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är