Vad är Reboarding och varför är det viktigt?

Frida Colliander
Frida Colliander
HR Specialist

Vad kan vi förvänta oss av kollegor som varit frånvarande en längre tid? Och vad är viktigt att tänka på när en arbetskamrat eller kollega återgår till arbetet?

Oavsett om frånvaron beror på sjukskrivning, tjänstledighet, föräldraledighet eller byte av arbetsgivare så behöver vi tänka till för att återgången ska bli lyckad!

Att komma åter till sitt arbete efter en lång tids frånvaro kan skapa en mängd olika känslor, allt ifrån glädje och förväntan, till oro och ångest. Oavsett är det viktigt att tänka på hur vi välkomnar en kollega som varit frånvarande en längre tid. Detta gör vi genom att se och bekräfta. Mycket har förmodligen hänt sedan kollegan sist var på sitt arbete och hen kan behöva få lite tid att komma ikapp för att hänga med.

Hur välkomnar vi tillbaka en kollega som varit i verksamheten tidigare? Är det någon skillnad om hen varit borta i två eller sex månader? Vad händer om det har förflutit ett helt år?

Det är viktigt att arbeta med en ny onboardingprocess när kollegan kommer tillbaka. Det kallas för reboarding och är en variant på den klassiska onboardingen. Vi ger dig några handfasta råd att ha med dig som chef i detta läge.

Sex viktiga delar att jobba med i en reboarding

Förändringar inom organisationen

Organisationen förändras ständigt. Vem är det som ska uppdatera kollegan om vilka förändringar som skett och framför allt varför de har skett? Gör ägandeskapet tydligt.

Ledningen

Vem är vem, och vem gör vad? Har rutiner ändrats sedan medarbetaren sist befann sig på jobbet? Ta inte för givet att förändringar som skett i ledningsgruppen under kollegans frånvarotillfället har framkommit.

Arbetsgruppen

Det var länge sedan alla sågs. Kanske har det hunnit börja någon ny medarbetare? Att göra något tillsammans i närtid gynnar samhörigheten.

Den första tiden

Skapa en tydlighet i de första veckornas utformande så att medarbetaren känner att hen har tid på sig att ta in allt som är nytt för den aktuella rollen.

När behövs det en helt ny onboarding?

Prata tillsammans med arbetsgruppen om hur den återvändande kollegan ska välkomnas. Är det efter en lång tids frånvaro kanske hen ska få arbeta tillsammans med någon en period? Backa tillbaka till er onboardingprocess. Är det kanske läge att starta om den på nytt?

Fira!

Välkomna medarbetaren första dagen med något extra, exempelvis en ”Hej -rundtur”. Varför inte en fika tillsammans med arbetsgruppen? En Walk-and-Talk som avslutning på första dagen/veckan? 

Vill du veta mer om hur bra boardingprocesser stärker både dig som arbetsgivare och medarbetarens trivsel och leveransförmåga? Vi hjälper dig med att strukturera rutiner för den process som rör reboarding, bygger er boardingprocess (fysisk som digital) och skapar förutsättningar för en kvalitativ handling av medarbetare.

Läs mer om hur vi ser på Human Resources och varför boardingprocesser är en viktig del.

Vi hjälper dig att skapa framtidens arbetsplats! 🧡

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är