Vad behöver du som småföretagare veta om kollektivavtal?

Frida Colliander
Frida Colliander
HR Specialist

Om du som företagare befinner dig i det vi benämner SME-segmentet, alltså små- och medelstora företag, är det mycket möjligt att det här med kollektivavtal känns en aning komplicerat. Det är inte så konstigt. Du kan inte vara expert på allt och har förmodligen inte en egen HR-avdelning som kan hantera detta. Här reder vi ut några av de vanligaste frågorna.

Kollektivavtal är en del av det vi i Sverige kallar för ”Den svenska modellen”, vilket innebär att arbetsmarknadens båda parter, anställda och arbetsgivare, tar ett gemensamt ansvar för att ha både konkurrenskraftiga företag och goda villkor. Du som företagare anses agera seriöst och investerar långsiktigt i dina anställda. De sistnämnda garanteras bland annat en skälig lön och villkor som är gemensamma inom branschen.

Allt ovanstående regleras via kollektivavtalet.

Hur tecknar jag kollektivavtal?

När det gäller att ansluta sig till ett kollektivavtal har du som arbetsgivare två val. Antingen att gå med via en arbetsgivarorganisation, eller via ett hängavtal.

Ett hängavtal innebär att du och facket är överens om att följa de avtal som gäller i den aktuella branschen. När det gäller förmåner och villkor för anställda är det ingen egentlig skillnad mellan kollektivavtal och hängavtal. Att vara ansluten till ett hängavtal innebär samma skyldigheter som ett kollektivavtal, men kan bli dyrare och mer komplicerat för dig som arbetsgivare. Du får bland annat själv betala för eventuell juridisk vägledning och vissa arbetsgivarorganisationer tar ut extra avgifter för att vara med.

Om du går med i en arbetsgivarorganisation kan du få tillgång till en mängd olika förmåner såsom juridisk vägledning, förhandlingshjälp och juridisk hjälp i arbetsrättsliga tvister. Du får även tillgång till mallar och blanketter för anställningsavtal mm.

Varför ska mitt företag ha kollektivavtal?

Branschspecifika kollektivavtal ger långsiktiga, stabila regler som arbetsgivarorganisationer och fackförbund i branschen själva beslutar om. Det är värt att ha i åtanke att svensk lagstiftning alltid har företräde framför kollektivavtal, förutsatt att lagen inte är dispositiv.

Här är några fler fördelar:

  • Inbetalda pensionspremier ger genom kollektivavtalet mer pension för pengarna eftersom kollektivavtalade pensioner har upp till 65% lägre avgifter.
  • Försäkring för arbetsskador är en del av ett kollektivavtal och ger ersättning till den skadade utan utredning av vem som är skyldig till arbetsskadan. Arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga skador istället för att leta efter syndabockar och döma någon som ansvarig. Utan arbetsskadeförsäkring har den som får en arbetsskada ingen möjlighet att få ersättning utan att stämma företaget.
  • Förhandlingssystemet ger en billig och snabb tvistlösning, med väldigt få tvister som går till domstol.
  • Företagsanpassade och mer flexibla regler i arbetstidsavtal för branschen än i den obligatoriska arbetstidslagen, detta eftersom lagen är dispositiv genom kollektivavtal.
  • Möjlighet att teckna avtal om turordning vid uppsägningar. Utan kollektivavtal ska arbetsgivaren följa anställningsskyddslagens regler.
  • Det är lättare att få arbetstillstånd när man är ansluten till ett kollektivavtal. Detta säkerställer att alla anställda omfattas av åtminstone lägsta acceptabla anställningsvillkor, det vill säga att ett kollektivavtal fungerar som en garanti mot Migrationsverket.
  • Som arbetsgivare får du löpande information med nyheter inom arbetsrätt och annat som kan vara av betydelse.

Etablerar du just nu ditt företag i Sverige? Var inte sen med att boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med arbetsrättsliga frågor inom hela HR-området.

Finns det några nackdelar?

Genom att fastställa lönenivåer för anställda genom kollektivavtal kan det bidra till att enskilda medarbetare inte ges någon möjlighet att förhandla och höja sin egen lön vid en viss tidpunkt. Enligt den svenska modellen sker löneökningar vanligtvis en gång per år.

Kollektivavtal kan sakna flexibilitet. Kollektivavtalen förhandlas med de stora företagens verksamheter som utgångspunkt. I små företag är det vanligt att medarbetarnas roller är av olika betydelse och unika för företaget. Ofta är verksamheten baserad på de anställdas prestationer. Med tanke på att alla ska behandlas lika enligt kollektivavtalet finns det därför begränsat utrymme att anpassa reglerna på individnivå.

Även om detta givetvis inte ska ses som enbart negativt, kan ett kollektivavtal leda till lägre konkurrenskraft, detta eftersom man genom kollektivavtalet inte kan anställa personal och ge dem vissa särskilda villkor utöver vad kollektivavtalet föreskriver.

Eventuella bonusar eller andra anställningsförmåner kan vara svårare att erbjuda. Beroende på vilken bransch du verkar i kan detta göra ditt företag mindre konkurrenskraftigt som arbetsgivare.

Saknar ditt företag kollektivavtal och du vill föra en dialog om du bör skaffa det och hur du gör? Kontakta oss så tar vi en pratstund i lugn och ro.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är