10 saker du kan göra för att höja engagemanget

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Att skapa och upprätthålla ett passionerat arbetsklimat är avgörande för en hög produktivitet, trivsel och för att behålla dina allra duktigaste medarbetare. I denna artikel ger vi dig tips på 10 saker du som arbetsgivare kan göra för att höja engagemanget på arbetsplatsen, och varför det är viktigt.

Engagemang på arbetet hänvisar till anställdas känsla av hängivenhet, entusiasm och passion för sitt arbete och organisationen. Det är inte bara en fråga om att närvara, utan snarare en djupare koppling till arbetsuppgifterna och företagets övergripande mål. Engagemang handlar om att vara investerad i sitt arbete och att vilja bidra till framgången hos det gemensamma målet.

Varför är engagemang viktigt för prestationen? Först och främst innebär engagemang att anställda känner en stark koppling till sitt arbete och organisationens övergripande mål. Denna känsla av hängivenhet och passion ger upphov till flera fördelar för både individ och företag.

När du är motiverad innebär det inte bara att du uppfyller kraven i dina arbetsuppgifter utan strävar efter att överträffa förväntningarna. Denna höga grad av motivation leder i sin tur till ökad produktivitet. Engagemang spelar också en avgörande roll för att skapa en positiv arbetsmiljö. Team av engagerade individer tenderar att samarbeta, stödja varandra och bidra till en atmosfär som främjar kreativitet och innovation. Denna positiva dynamik förbättrar arbetskulturen och skapar en plats där medarbetare trivs och utvecklas.

Hur skapar du engagemang på jobbet?

Att skapa ett långsiktigt engagemang på arbetsplatsen är givetvis ingenting du kan åstadkomma i all hast. Det handlar snarare om att utse områden där ni som företag arbetar löpande, hela vägen från ledningen till den enskilda medarbetare. Nedan listar vi några viktiga områden. Vissa behöver du alltid arbeta med då det är en del av vardagen, medan några andra består mer av att sätta en fokus för stunden.

Tydlig kommunikation

En grundläggande faktor för engagemang är transparent och tydlig kommunikation. Dela företagets mål och vision på ett klart sätt så att varje medarbetare förstår hur deras arbete bidrar till den övergripande framgången.

Möjliggör personlig utveckling

Ge möjligheter för anställda att utveckla sina färdigheter och främja deras professionella tillväxt. Det kan vara genom utbildningar, mentorskap eller möjligheter till karriärutveckling inom företaget.

Fira framgångar

Uppmuntra och erkänn anställdas prestationer. Det kan vara i form av individuella prestationer, avdelningsmål eller företagets övergripande framgångar. Att känna sig uppskattad ökar motivationen.

Flexibilitet i arbetsmiljön

Ge möjlighet till flexibla arbetstider och arbetsplatser när det är möjligt. Detta visar förtroende för dina anställda och möjliggör en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Skapa en positiv arbetsmiljö

En positiv och stödjande arbetsmiljö främjar engagemang. Se till att det finns möjlighet till sociala aktiviteter, teambuilding och utrymme för anställda att dela sina idéer och åsikter.

Arbetsmiljö är så mycket mer än bara det här. Se exempelvis alla våra utbildningar inom arbetsmiljö.

Lyssna på medarbetarna

Ge anställda möjlighet att framföra sina tankar och åsikter. En öppen och lyhörd arbetsgivare bygger förtroende och visar att varje röst är viktig.

Marknadsmässiga förmåner

Se över så att hygienfaktorerna ligger i linje med marknaden. Har ni rätt löner? Ligger ni allt för långt under “snittet” kan ni riskera att tappa kompetens. Är ert löneläge för högt? Då kan det vara läge att se över detta ur ett strategiskt perspektiv. Arbetar ni med incitamentsmodeller? Är de i så fall anpassade på ett sätt som främjar hög kundnöjdhet och en alltid lika hög kvalité i er leverans?

Utmana

Ge meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Medarbetare engagerar sig mer när de känner att deras arbete är meningsfullt och utvecklande.

Skapa en inkluderande kultur

Främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen. En mångfald av idéer och perspektiv skapar en rikare och mer dynamisk arbetsmiljö. Kan du få in detta som en del i era arbetsplatsträffar och andra mötesformer?

Uppmuntra till balans mellan arbete och fritid

Undvik övertidsarbete och se till att dina anställda har möjlighet att upprätthålla en sund balans mellan arbete och fritid. Detta leder till ökat välbefinnande och långsiktigt engagemang. Idag är det extra viktigt att vara tydlig med vilka spelregler som gäller, speciellt om du är i en bransch som inte kräver en specifik plats.

Lycka till med att skapa passion på jobbet! 😊

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är