Kategori: Utbildning

Här hittar du alla artiklar som berör detta område
Utbildning
John Mannberg

Stödet för utbildningar inom arbetsmiljö förlängs

Det var ett tag osäkert huruvida stödet för arbetsmiljöutbildningar skulle fortsätta. Glädjande nog kan vi meddela att satsningen “Stöd för arbetsmiljöutbildning” förlängs till sista juni