Länstrafiken i Norrbotten storsatsar på arbetsmiljöarbetet och på att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Att arbeta med kompetensutveckling inom organisationen är ett givet inslag på den moderna arbetsplatsen. Länstrafiken i Norrbotten är inget undantag. Företaget arbetar hårt med sin arbetsmiljö, som i det långa loppet skapar en attraktivare arbetsgivare.

ByHart arbetar med utbildande insatser inom samtliga av våra tjänsteområden och vi ser en skiftning i syftet till varför uppdragsgivare väljer att samarbeta med oss, när det handlar om konkreta och paketerade utbildningar. Inom vårt tjänsteområde Human Resources vari Arbetsmiljö ingår och där vi får mest förfrågningar om stödjande insatser, har trenden förändrats från att bara utbilda inom det som “krävs att ha på plats” till att se arbetsmiljöutbildningar som en viktig faktor i arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats.

Vi besökte Viktoria Korak, HR-ansvarig på Länstrafiken i Norrbotten, för att samtala om hur de arbetar med sin arbetsmiljö och vad de väljer att fokusera på. Viktoria, tillsammans med bolagets skyddsombud, har dessutom utfört vår utbildning Bättre Arbetsmiljö (BAM) E-Learning och vi var spända på att höra hennes feedback.

Länstrafiken i Norrbotten ägs av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) vilken är organiserat som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar. RKM ansvarar för beslut om trafikplikt, turtäthet och taxor, medan Länstrafiken i Norrbotten arbetar med allmän kollektivtrafik genom ett linjenät som trafikeras av bussar, samt på delegation från RKM med färdtjänstresor och med sjukresor på uppdrag av Region Norrbotten.

Ca 2,3 miljoner människor reser årligen med Länstrafikens bussar som sköts av ungefär 30 fristående trafikföretag. Själva Länstrafiken i Norrbotten har ca 50 anställda och en omsättning på 500 miljoner. Trafikföretagen har ca 400 anställda förare och 230 bussar.

Vad sysselsätter du dig med just nu?

– Vi arbetar just nu med att genomlysa vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och vår löneprocess, säger Viktoria. Vi utvecklar vår arbetsmiljöpolicy, vilka samverkansformer vi ska ha och tar det hela vägen till medarbetarnas nivå. Att utveckla löneprocessen innebär att vi utvecklar kriterier och integrerar våra värderingar i processen. Vidare jobbar vi mycket med ledarutveckling, att leda via värderingar och att arbeta mer proaktivt.

Lägg tid och energi på arbetsmiljön. Den är A och O.

Hur arbetar ni för att skapa en god kultur inom organisationen?

– I höstas gjorde vi en kulturkartläggning som givit oss en bra fingervisning om var vi står, vilka styrkor vi har och vilka områden vi behöver prioritera för att skapa förbättringar. Vi har tagit fram punkter på vad som behöver fokus, haft workshops, skapat en målbild för hur vi vill att vår kultur ska se ut, där vi lyssnat på medarbetarna, arbetat tillsammans och sett över vilka möjligheter och hinder som finns för att målbilden ska uppnås.

Hon berättar att inom ledningen pratar man mycket om vad de står för, hur de uttrycker det genom aktiv kommunikation och om vilka budskap man vill nå ut med inom organisationen. Det ska vara tydligt om vad det innebär att vara ledare och medarbetare på Länstrafiken, vilka beteenden som accepteras och att det är en långsiktig resa de är inne på.

– Internt benämner vi vårt arbete som Uppgradering 2.0 och till hösten ska värdegrunden sättas på riktigt även i alla våra processer, säger Viktoria.

Vad innebär det i praktiken?

– Vi vill skapa en värdegrund som alla kan stå för och leva efter, men processen måste få ta den tid som krävs för att resultatet ska bli bestående. Värdegrunden ska gestaltas i aktiva beteenden på arbetsplatsen, i alla roller. Ju mer öppenhet vi har, desto bättre kultur.

Utgå från individen i hens utvecklingsresa.

Varför är arbetsmiljöarbetet så viktigt för dig?

– Vi har ett mål om att alla medarbetare ska känna sig sedda och hörda, berättar Viktoria. Människor ska vilja arbeta hos oss, att vi är attraktiva i deras ögon, oavsett om de redan är anställda eller utifrån fått upp ögonen för oss, och att vårt fokus på samverkan med och mellan medarbetare ska genomsyra vårt arbetssätt. Jag vill att våra medarbetare verkligen ska känna att vi på riktigt utför insatser som gör skillnad och att vi följer upp dem.

Kan du nämna några delar ni arbetar med specifikt inom arbetsmiljö men också i byggandet av er som en ännu attraktivare arbetsgivare?

– Ja, vi vill skapa en form av fundament, där alla vet vad vi vill och står för. Det ska vara rock-solid. Och vi ska alltid leva efter värderingarna vilka avspeglas i våra beteenden. Rent praktiskt arbetar vi med medarbetarundersökningar, skyddsronder, en aktivitetsgrupp med fokus på hälsa, uttrycket “life work balance” med vilket vi menar att det ska vara enkelt att kombinera privatlivet med arbetet. Man kan exempelvis vinna energitimmar, och mycket annat.

En del av Länstrafikens insatser berör ledare inom företaget. Ledare ska ha ett coachande ledarskap där de istället för att styra från toppen utvecklar medarbetare till att våga ta beslut, för de sitter på kompetensen, utvecklar Viktoria.

Ni har genomfört ByHart:s digitala arbetsmiljöutbildning (BAM). Vad skulle du säga att den har givit er?

– Många bra tankar, idéer och kunskaper om hur vi kan förbättra vårt arbetsmiljöarbete. Det kommer hjälpa mig och vårt skyddsombud väldigt mycket med hur vi ska strukturera vårt arbetsmiljöarbete. En stor fördel med er digitala utbildning är att man kan göra den i sin egen takt, pausa när man vill och återuppta utbildningen senare. Att vi har kvar den för evigt och kan återkomma till den ger en riktigt bra grund som vi sedan kan implementera internt hos oss, själva eller tillsammans med en externt HR-partner.

Viktoria Koraks tre bästa tips på hur man blir en attraktiv arbetsgivare

  • Lägg tid och energi på arbetsmiljön. Den är A och O.
  • Var lyhörd för organisationens behov.
  • Utgå från individen i hens utvecklingsresa.

Vill du veta mer om hur våra utbildningar inom Arbetsmiljö tar ditt företag till nästa nivå? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vänligen notera att ByHart är godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70 % i stöd av deltagaravgiften när chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud genomför utbildningen. Självklart hjälper vi dig med hur du går tillväga för att få ekonomisk ersättning.

📸 Foto: Johan Baggström.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är