Hur hjälper en bättre arbetsmiljö dig att attrahera och behålla personal?

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Att ha ett aktivt arbetsmiljöarbete är viktigt för att attrahera ny personal och för att få den befintliga personalen att stanna kvar längre. När vi arbetar med arbetsmiljön systematiskt i det vardagliga arbetet skapar vi en kontinuitet vilket leder till ökad kunskap, trivsel och säkerhet. Det ska vara en självklarhet att må bra och att känna glädje på arbetet.

Att satsa på arbetsmiljön i ert företag ger snabbt resultat. Genom att utbilda personalen i BAM skapar man en förståelse för hur viktig en god arbetsmiljö är för både trivsel och säkerhet. I utbildningen får deltagarna konkreta verktyg för riskbedömning och kunskaper om relevanta föreskrifter och regelverk. Det blir alltså lättare för alla chefer, skyddsombud och medarbetare att jobba med arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet.

BAM leder till ökad kunskap och medvetenhet

Att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö är en otrolig konkurrensfördel som alla verksamheter borde arbeta för. Utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö, ger er redskapen för det.

Utbildningen ger er mer kunskap och en ökad medvetenhet om bland annat riskerna med en dålig arbetsmiljö, varför det är viktigt att arbeta systematiskt och konkreta metoder för riskbedömning. Den kommer också lyfta att arbetsmiljö handlar om så mycket mer än den fysiska miljön, till exempel psykisk ohälsa och kränkande särbehandling.

Samverka för god arbetsmiljö

I de allra flesta verksamheter är kunskaperna inom arbetsmiljö väldigt varierande, vilket kan leda till att arbetsmiljöfrågor inte prioriteras. Med vår erfarenhet kan vi verkligen se skillnad på de företag som utbildar chefer och skyddsombud tillsammans. När man inom ett bolag är flera som går utbildningen tillsammans blir kunskaperna mer enhetliga och chanserna blir mycket större att arbetsmiljöarbetet blir en löpande del av det dagliga arbetet.

Vi tror att om många inom ert bolag går utbildningen tillsammans kommer det att ge en djupare förståelse om att arbetsmiljöarbete inte bara är ett ”engångsprojekt”, utan arbetsmiljöarbetet ska spegla allt i verksamheten. BAM leder till att medvetenheten sprids i organisationen om hur viktigt arbetsmiljöarbetet är.

Ett bra sätt att börja med samverkan och att lyfta arbetsmiljöfrågan är att ha med den som en punkt på er mötesagenda. Ett exempel på nyckeltal för att mäta ett lyckat arbetsmiljöarbete är att analysera personalomsättningen.

Vi är en godkänd utbildningssamordnare

Som privat arbetsgivare kan du nu få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs av ByHart. Stödet gäller utbildning för skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer och kan sökas både före och efter aktiviteten från AFA Försäkring. Du som arbetsgivare inom privat sektor har möjlighet att få ekonomisk stöd för utbildningsinsatser inom arbetsmiljö. Stödet kan sökas av alla företag som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Stödet från AFA Försäkring omfattar:

  • Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud.
  • Arbetsmiljöutbildning för chefer, både grund- och vidareutbildning.
  • Längden på utbildningen ska vara högst tre kursdagar.
  • Utbildningarna kan även vara distansutbildningar på webben.

Vad innebär vår BAM-utbildning?

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Bättre Arbetsmiljö, eller BAM som den ofta kallas i folkmun, är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att individer med arbetsmiljöansvar genomgår. Utöver grundläggande arbetsmiljökunskaper erhåller varje deltagare ett kursintyg/diplom.

Mål

Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Arbetsformer

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Kontakta oss för mer information och för att boka utbildning!

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är