Stödet för utbildningar inom arbetsmiljö förlängs

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Det var ett tag osäkert huruvida stödet för arbetsmiljöutbildningar skulle fortsätta. Glädjande nog kan vi meddela att satsningen “Stöd för arbetsmiljöutbildning” förlängs till sista juni 2024. Det innebär att ännu fler chefer och skydds- och arbetsmiljöombud får möjligheten att genomgå våra utbildningar tillsammans, och det med en fin ekonomisk ersättning på köpet.

Stödet för arbetsmiljöutbildningar fortsätter även efter årsskiftet. Nu kan du och ditt företag få ekonomisk ersättning för de utbildningar ni genomför hos oss hela vägen fram till juni 2024.

– Vi är glada över att arbetsmarknadens parter ger fortsatt möjlighet till stöd för arbetsmiljöutbildning. Och att vi nu kan meddela att stödet fortsätter som längst till och med 30 juni 2024, säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på AFA Försäkring, som administrerar stöd för arbetsmiljöutbildning på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

En av våra absolut mest uppskattade utbildningar är Bättre Arbetsmiljö (BAM). Den pågår löpande och varje månad på flera orter runt om i Norrbotten (även skräddarsydds tillfällen runt om i hela Sverige) och just nu erbjuder vi utbildningen för endast 7 490 kr per deltagare (ordinarie pris är 8 995 kr). Erbjudandet gäller när du gör din beställning under perioden 16 – 30 november. Själva utbildningen kan du genomföra till och med mars med bibehållet Black Friday-pris.

Läs allt om vårt erbjudande på BAM.

När arbetsgivare besvarar frågan om varför de ansökt om stödet svarar de exempelvis:

”Med stöd fick vi en fantastisk möjlighet att utbilda våra chefer och skyddsombud. Detta ger oss möjlighet att satsa på en extra kunskapsnivå än vi hade tagit höjd för utan ersättning.”

”Det är bra att det uppmuntras att man ska ha gemensam utbildning chefer och skyddsombud. Det var mycket uppskattat att vår var företagsanpassad och knöt an till vårt företag och jag vill lyfta att det är bra att ni ger företagen möjlighet till det.”

Se alla våra utbildningar.

När du beställer en arbetsmiljöutbildning av oss guidar vi självklart dig i hur ni gör er ansökan till AFA Försäkring.

Mer information

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning.

Initiativtagarna bakom Stöd för arbetsmiljöutbildning är arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilka satsar 75 miljoner kronor på detta. Stödet omfattar chefer och skydds-och arbetsmiljöombud inom privat sektor. AFA Försäkring har fått i uppdrag att administrera satsningen, som nu varit i gång i närmare tre år. Nu förlängs satsningen som längst till och med 30 juni 2024. Ansökan för utbildningar som startar 2024 kan skickas in tidigast från den 2 januari 2024.

Källa: AFA Försäkring

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är