Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra fler kontroller

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

I dagarna gav Regeringen i uppdrag åt Arbetsmiljöverket att genomföra fler fysiska och oanmälda kontroller på arbetsplatser, något som Johan Pehrson (L) meddelande på en pressträff. Åtgärden sker efter den senaste tidens dödsolyckor på de svenska arbetsplatserna.

Sorg och oro har präglat veckan i Sverige efter en rad arbetsplatsolyckor som resulterade i flera dödsfall. Fem personer omkom när en hiss föll 20 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg, och i Skellefteå inträffade en kranolycka på Northvolts fabrik där en man miste livet. Dessutom rapporterades det att en annan individ avled efter en olycka på samma företag i november.

I ljuset av dessa tragiska händelser har regeringen beslutat att överväga en förändring i regleringsbrevet för Arbetsmiljöverket. Målet är att stärka insatserna för att säkerställa arbetsplatssäkerhet genom att öka fokus på oanmälda inspektioner. Myndigheten kommer att ges större befogenheter att själva bestämma när, hur och var inspektionerna ska genomföras.

– Den senaste veckan har varit mörk med flera arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) på pressträffen.

För att stödja detta initiativ har regeringen tilldelat Arbetsmiljöverket ytterligare 40 miljoner kronor i anslag för året. Denna extra finansiering kommer att användas för att intensifiera inspektionerna och främja arbetsmiljöns övervakning.

En annan åtgärd som regeringen tar är att uppmana Arbetsmiljöverket att arbeta för att öka antalet skyddsombud. Skyddsombud spelar en viktig roll i att säkerställa arbetstagarnas välbefinnande och se till att arbetsplatsen uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

– Vi kan konstatera att vi har en dyster trend de senaste åren. Det är en fruktansvärd utveckling och alla samhällsbyggare ska vara trygga på jobbet, säger Johan Pehrson, som tillägger att de flesta arbetsgivare vill och gör rätt för sig.

Om du behöver hjälp med att se över hur ditt företag arbetar med er arbetsmiljö, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. I våra HR-partnerskap är arbetsmiljöarbetet en viktig beståndsdel och vi besitter all kompetens du och ditt företag behöver. Ring oss direkt om du behöver rådgivning eller boka ett möte.

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Kompetensförsörjning
John Mannberg

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft

Den senaste tidens politiska åtgärder har begränsat arbetskraftsinvandringen och skapat utmaningar för en hel del svenska företag. Införandet av ett lönegolv och långa handläggningstider hos

Kompetensförsörjning
John Mannberg

Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor

Rekryteringslandskapet för ledningsgrupper i svenska bolag bär fortfarande djupa spår av obalans trots en ökande medvetenhet om mångfald. En rapport från Allbright visar att rekryteringar

Hartic
John Mannberg

10 saker du kan göra för att höja engagemanget

Att skapa och upprätthålla ett passionerat arbetsklimat är avgörande för en hög produktivitet, trivsel och för att behålla dina allra duktigaste medarbetare. I denna artikel