Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Den senaste tidens politiska åtgärder har begränsat arbetskraftsinvandringen och skapat utmaningar för en hel del svenska företag. Införandet av ett lönegolv och långa handläggningstider hos Migrationsverket har satt press på företag som är beroende av internationell kompetens, vilket har lett till diskussioner om hur man kan balansera behovet av arbetskraftsinvandring med inhemsk arbetskraft.

Vi har tidigare berättat om att försörjningskravet höjs för den som söker arbetstillstånd i Sverige. Alla som ansöker om arbetstillstånd efter den 1 november 2023 måste ha en lön som motsvarar minst 80 procent av aktuell medianlön, där summan i skrivande stund är 27 360 kr. Medianlönen uppdateras årligen av Statistiska centralbyrån (SCB).

Det förändrade regelverket har mötts av en hel del kritik, inte minst från företag som anser att det blir ännu svårare att nå den internationella kompetensen.

Många företag, exempelvis Massive Entertainment, som är beroende av internationell kompetens, har stött på hinder i rekryteringsprocessen. HR-direktören, Magdalena Schultze, betonar företagets behov av att rekrytera från andra länder, där kompetensen i vissa branscher är bättre utvecklad än i Sverige.

– I resten av världen har man haft universitetsutbildningar för spelutvecklare på olika områden ganska länge, så därför har de en lite högre kompetens, säger hon som en av förklaringarna till att företaget behöver rekrytera från andra länder. Kompetensen finns helt enkelt inte i Sverige.

Företaget som har ungefär 900 anställda och med drygt 50 olika nationaliteter i Sverige, har dessvärre stött på utmaningar med långa handläggningstider hos Migrationsverket, vilket påverkat deras förmåga att attrahera talanger från utlandet. Trots att Migrationsverket har utökat antalet handläggare och lovat att hålla nere handläggningstiderna till 30 dagar har Massive Entertainment givit upp.

– Det tar för lång tid och är för krångligt, säger Magdalena Schultze.

Hon berättar att de har två heltidsanställda som bara arbetar med tillståndsfrågor.

Enligt Jonas Öhlin, analytiker på Strategirådet, är arbetskraftsinvandring avgörande för tillväxten av svenska företag. Öhlin pekar på att företag som rekryterar internationell kompetens växer snabbare än de som inte gör det. Han betonar även att tillgången till denna kompetens är avgörande för innovation och tillväxt inom olika sektorer.

Inför den kommande utredningen om att höja lönegolvet till 100 procent av medianlönen står näringslivet inför viktiga beslut. Balansgången mellan att säkerställa en rättvis lön för arbetskraftsinvandrare och att möjliggöra tillgång till nödvändig kompetens för företagens tillväxt blir central. Samtidigt måste regelverket kring arbetskraftsinvandring förenklas och effektiviseras för att underlätta för företagen och säkerställa en smidig rekryteringsprocess.

Den svenska debatten kring arbetskraftsinvandringen belyser behovet av en helhetsstrategi som tar hänsyn till både näringslivets behov och samhällets intressen. Att hitta en balans mellan att säkerställa rättvisa villkor för invandrade arbetstagare samtidigt som man främjar tillväxt och innovation blir en central utmaning för politiker och näringslivets ledare framöver.

ByHart handlägger allt som berör arbetstillstånd och relaterade delar. Vi hjälper dagligen företag att ta få sina nya medarbetare in i Sverige.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att handlägga arbetstillstånd och/eller rekrytering av nya medarbetare utanför Sverige och EU.

Källa: Tidningen Näringslivet och Migrationsverket.

📸 Massive Entertainment.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är