John Mannberg

Founder | Business Developer

YouCall vilar på gemenskap och trygghet: “Det ska vara enkelt att jobba här”

I hjärtat av den norrbottniska kustremsan, långt från storstadens puls och där de grönklädda skogarna målar horisonten, finner vi YouCall, ett företag som är så mycket mer än en plats där samtal besvaras. YouCalls huvudkontor är beläget på Furunäsets Företagsby i Piteå och är så mycket mer än bara ett nav för central kommunikation. Bolaget …

YouCall vilar på gemenskap och trygghet: “Det ska vara enkelt att jobba här” Läs mer »

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är ett av de områden som särskilt framhålls vara känsligt för AI:s inverkan enligt en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), som nyligen överlämnats till regeringen. MYH:s rapport understryker att den …

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden Läs mer »

Strategier för företag i osäkra tider: Att må bra trots oro

Den värld vi känner har under flera år präglats av pandemi, politiska spänningar, krig, konflikter och ekonomisk osäkerhet. I dessa lägen är det avgörande för företag att ha robusta strategier på plats för att ha medarbetare som mår bra, vilket leder till ökat engagemang och produktion. Det är en nyckelkomponent att skapa trygghet på jobbet …

Strategier för företag i osäkra tider: Att må bra trots oro Läs mer »

Hur ska du balansera flexibilitet och utveckling på den hybrida arbetsplatsen?

I takt med att vi anpassar oss till en ny era av arbetsformer har begreppet flexibilitet blivit centralt. Enligt Randstad eftersträvar var tredje anställd möjligheten att arbeta hemifrån. Trots detta visar en svensk studie att när arbetet förflyttas på distans kan verksamhetsutvecklingen hämmas. Enligt en global arbetslivsrapport från Randstad vill var tredje anställd ha flexibilitet …

Hur ska du balansera flexibilitet och utveckling på den hybrida arbetsplatsen? Läs mer »

Är konsumtionen av alkohol för hög? Och hur kan arbetsgivare agera?

I september presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer som definierade gränsen för riskbruk av alkohol. Dessa riktlinjer, som tagits emot med varierande reaktioner, sätter ribban för vad som anses vara en säker konsumtion av alkohol. En nyligen släppt rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) kastar ljus över alkoholkonsumtionen i Sverige. Rapporten avslöjar att en betydande …

Är konsumtionen av alkohol för hög? Och hur kan arbetsgivare agera? Läs mer »

Nu erbjuder ByHart missbruksbehandling tillsammans med Recovery in Motion

Tillsammans med Recovery in Motion kan ByHart nu tillhandahålla digital missbruksbehandling för alla våra uppdragsgivare. Recovery in Motion förenklar missbruksbehandlingen för alla genom en digital e-terapiplattform. Tillsammans med ByHart kan alla anställda genomgå behandlingen var och när som helst. Tjänsten möjliggör behandling helt utanför ordinarie arbetstid vilket gynnar både klient och arbetsgivare. Bakom Recovery in …

Nu erbjuder ByHart missbruksbehandling tillsammans med Recovery in Motion Läs mer »

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft

Den senaste tidens politiska åtgärder har begränsat arbetskraftsinvandringen och skapat utmaningar för en hel del svenska företag. Införandet av ett lönegolv och långa handläggningstider hos Migrationsverket har satt press på företag som är beroende av internationell kompetens, vilket har lett till diskussioner om hur man kan balansera behovet av arbetskraftsinvandring med inhemsk arbetskraft. Vi har …

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft Läs mer »

Att fortsätta rekrytera ur samma ankdamm är inte hållbart

Företagarna konstaterar i sin nyligen genomförda undersökning att behovet av att nyrekrytera och arbeta med kompetensutveckling är stort i hela Sverige. Det finns vissa skillnader när vi jämför länen och Norrbotten sticker ut som det län med störst nyrekryteringsbehov. I rapporten CTRL ALT DELETE belyser Företagarna den pågående utmaningen för företag att hitta lämplig arbetskraft. …

Att fortsätta rekrytera ur samma ankdamm är inte hållbart Läs mer »

Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor

Rekryteringslandskapet för ledningsgrupper i svenska bolag bär fortfarande djupa spår av obalans trots en ökande medvetenhet om mångfald. En rapport från Allbright visar att rekryteringar utförda av externa rekryterare spär på det ojämlika förhållandet. Trots höga ambitioner från rekryteringsfirmor återstår en utmaning att säkerställa en jämn könsfördelning på ledningsnivå. Under de senaste två åren har …

Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor Läs mer »

Arbetsmiljön har blivit sämre på svenska arbetsplatser

Under de tre senaste åren har arbetsmiljön försämrats hos svenska arbetsgivare. Bland annat ökar stressen och återhämtningen minskar. Nästan 40 procent känner sig stressade. Huruvida pandemin ligger bakom den nedåtstigande trenden är inte klarlagt men har förmodligen en påverkan. Det råder skillnader mellan olika branscher. Brilliant Future har gjort en medarbetarundersökning där man ställt ett …

Arbetsmiljön har blivit sämre på svenska arbetsplatser Läs mer »