John Mannberg

Founder | Business Developer

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft

Den senaste tidens politiska åtgärder har begränsat arbetskraftsinvandringen och skapat utmaningar för en hel del svenska företag. Införandet av ett lönegolv och långa handläggningstider hos Migrationsverket har satt press på företag som är beroende av internationell kompetens, vilket har lett till diskussioner om hur man kan balansera behovet av arbetskraftsinvandring med inhemsk arbetskraft. Vi har …

Spelbolaget slutar anställa internationell arbetskraft Läs mer »

Att fortsätta rekrytera ur samma ankdamm är inte hållbart

Företagarna konstaterar i sin nyligen genomförda undersökning att behovet av att nyrekrytera och arbeta med kompetensutveckling är stort i hela Sverige. Det finns vissa skillnader när vi jämför länen och Norrbotten sticker ut som det län med störst nyrekryteringsbehov. I rapporten CTRL ALT DELETE belyser Företagarna den pågående utmaningen för företag att hitta lämplig arbetskraft. …

Att fortsätta rekrytera ur samma ankdamm är inte hållbart Läs mer »

Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor

Rekryteringslandskapet för ledningsgrupper i svenska bolag bär fortfarande djupa spår av obalans trots en ökande medvetenhet om mångfald. En rapport från Allbright visar att rekryteringar utförda av externa rekryterare spär på det ojämlika förhållandet. Trots höga ambitioner från rekryteringsfirmor återstår en utmaning att säkerställa en jämn könsfördelning på ledningsnivå. Under de senaste två åren har …

Rekryterare väljer i större utsträckning bort kvinnor Läs mer »

Arbetsmiljön har blivit sämre på svenska arbetsplatser

Under de tre senaste åren har arbetsmiljön försämrats hos svenska arbetsgivare. Bland annat ökar stressen och återhämtningen minskar. Nästan 40 procent känner sig stressade. Huruvida pandemin ligger bakom den nedåtstigande trenden är inte klarlagt men har förmodligen en påverkan. Det råder skillnader mellan olika branscher. Brilliant Future har gjort en medarbetarundersökning där man ställt ett …

Arbetsmiljön har blivit sämre på svenska arbetsplatser Läs mer »

10 saker du kan göra för att höja engagemanget

Att skapa och upprätthålla ett passionerat arbetsklimat är avgörande för en hög produktivitet, trivsel och för att behålla dina allra duktigaste medarbetare. I denna artikel ger vi dig tips på 10 saker du som arbetsgivare kan göra för att höja engagemanget på arbetsplatsen, och varför det är viktigt. Engagemang på arbetet hänvisar till anställdas känsla …

10 saker du kan göra för att höja engagemanget Läs mer »

Arctic Falls och ByHart: Ett varmt samarbete för framgång och trivsel

I det tysta norr, där kylan från den arktiska vintern biter som hårdast, växte Arctic Falls fram år 1985. Det var här, mitt i den gnistrande snön, som grundaren plöjde testbanor på frusen sjöis för Saab att testa sina bilar. En idé som snabbt blev en succé. År 1988 öppnade Arctic Falls sin första permanenta …

Arctic Falls och ByHart: Ett varmt samarbete för framgång och trivsel Läs mer »

Visselblåsning på arbetsplatsen: En djupdykning i den nya visselblåsarlagen

Den svenska visselblåsarlagen, som trädde i kraft i december 2021, har skapat en ram för att främja en öppen och trygg arbetsmiljö genom att uppmuntra rapportering om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. En central del av denna lag är kravet på interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Här utforskar vi lagens bestämmelser och betydelsen av dessa interna …

Visselblåsning på arbetsplatsen: En djupdykning i den nya visselblåsarlagen Läs mer »

När VD och HR arbetar hand i hand når företaget framgång

Företagandet har blivit allt mer komplext och där är HR inte längre en isolerad instans som enbart hanterar anställningar och andra personalärenden. HR har snarare utvecklats till en affärskritisk funktion som spelar en avgörande roll för företagets överlevnad och framgång. Idag handlar det mer om att se funktionen som en strategisk partner som samverkar tätt …

När VD och HR arbetar hand i hand når företaget framgång Läs mer »

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra fler kontroller

I dagarna gav Regeringen i uppdrag åt Arbetsmiljöverket att genomföra fler fysiska och oanmälda kontroller på arbetsplatser, något som Johan Pehrson (L) meddelande på en pressträff. Åtgärden sker efter den senaste tidens dödsolyckor på de svenska arbetsplatserna. Sorg och oro har präglat veckan i Sverige efter en rad arbetsplatsolyckor som resulterade i flera dödsfall. Fem …

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra fler kontroller Läs mer »

Är ditt företag redo för visselblåsarlagen?

Med den ständiga utvecklingen och förändringen av arbetsmiljön blir det allt viktigare för organisationer att vara medvetna om och anpassa sig till nya regleringar. Ett sådant aktuellt område är visselblåsning, som blir alltmer centralt inom företag och organisationer. Den 17 december 2023 träder den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige, och detta kräver att företag …

Är ditt företag redo för visselblåsarlagen? Läs mer »